Indledning
Danskhed. Dannebrog, høje skatter, kongehuset og stegt flæsk betragtes som værende nogle af de vigtigste danske værdier. Danskhed beskrives i en nudansk ordbog som værende ”dansk mentalitet og tænkemåde”, hvortil det kan konkluderes, at danskhed er enormt individuelt. I realiteten er Danmark et multikulturelt land, hvor internationaliseringen har sat sit præg.

Den øgede internationalisering beskriver Pia Kjærsgaard i et ugebrev fra 2008 som værende en udfordring. Modsat har Per Vers udgivet en rap i 2013, hvor danskheden beskrives som noget smukt og værdifuldt, der er indgroet i os som befolkning.

Uddrag
”Dansk under pres” er skrevet af Pia Kjærsgaard og udgivet i et ugebrev mandag den 4. februar 2008. Pia Kjærsgaard er medlem af Folketinget og stifter at Dansk Folkeparti og derfor præget af dertilhørende ideologier. Dette gør ugebrevet subjektiv, hvilket også vurderes ud fra brugen af pronominer, hvor ”jeg” og ”mig” er gengivende. Genren vurderes værende meningsjournalistisk.

Pia Kjærsgaard skriver omhandlende emnet ”danskhed” og den dertilhørende debat omkring det danske sprogs fremtid, hvilket også ligger til grundlag for modtageren, som vurderes værende danskere med interesse for nationaliteten og danskheden.