Indholdsfortegnelse
1b.
Hvad kan der på baggrund af tabel 1 udledes om sammenhængen mellem uddannelseslængden og forbrugsmønstre i forhold til fødevarer?
- Tjekliste til når du skriver:

Uddrag
Diagrammet viser en sammen mellem uddannelseslængde og hvor stor en andel af forbrug, der er økologisk.

Det ses at Punkterne ligger tæt op ad tendenslinjen i en cigarform og at R^2-værdien er høj, hvilket vil sige at der er en stor sammenhæng mellem uddannelses længde og den økologiske andel af forbruget.

Andelen af økologi starter ved 5% som hører til dem med en uddannelseslængde på 12 år, som svarer til grundskole og en kort ungdomsuddannelse.

I den anden ende ses dem med en lang videregående uddannelse som dem med den højeste procentdel af økologi på 13,4%. Dette kan forklares ved Bourdieus begreber om kapitalformer.

Gennem den lange videregående uddannelse opnår man en institutionaliseret form af kulturel kapital, altså eksaminer, titler og jobfunktion.

Dette er relevant for det økologiske forbrug, de man gennem et stort kulturelt kapital, tilegner sig blandt andet viden og dannelse, der kan gøre at man tilhører den klimabeviste livstilgruppe, og kan derfor have en forståelse for økologi, der gør det mere attraktivt end det konventionelle valg.