Ungdommen i dag | Samfundsfag | 12 i karakter

Indledning
Den seneste håndfuld år, har samfundet haft ekstrem betydning for menneskers- og ikke mindst unge menneskers identitetsdannelse.

De unges tryghed og deres psykiske sundhed er dalene, og vil fortsætte med at falde, hvis vi ikke snart begynder at handle.

Det danske samfund har en stor betydning for børnenes og de unge menneskers identitetsdannelse. Man har set en række tendenser inden for det sidste stykke tid, som gør sig gældende for Danmarks fremtid.

Socialforskningsinstituttet (SFI) har fulgt 7700 børn og unge siden 2009, og er for nyligt kommet frem med resultatet. Der har primært været fokus på unge fra 15-19 år.

Uddrag
En anden sociolog ved navn Anthony Giddens mener, at aftraditionalisering og individualisering, er tydelige kendetegn ved det senmoderne samfund.

Vi mennesker er kort sagt, blevet mere og mere utraditionelle. Vi er gået væk fra de fælles traditioner, normer, værdier og autoriteter, som styrede vores måder at handle på, og vores forståelse af verden.

I det Traditionelle samfund havde de alle en fælles forståelse af, hvordan det hele hang sammen, og hvordan de skulle opfører sig.

Men sådan er det ikke i det senmoderne samfund. Der er sket en stor stigning i vores informationsniveau, på baggrund af nye teknologier, globalisering osv. osv.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu