Trigonometriske funktioner | Opgave

Indholdsfortegnelse
1. Bestem koefficienterne a, b og d i den harmoniske svingning f(x)=a•sin⁡(bx)+d vist nedenfor.

3. Lav en funktionsanalyse af funktionen f(x)=4•cos(2x).
1. Definitionsmængden
2. Nulpunkter
3. Fortegnsvariation
4. Monotoniforhold
5. Ekstrema
6. Vendetangenter

Uddrag
2. Bestem Koefficienterne a, b Og d I Den Harmoniske Svingning F(X)=a•sin⁡(Bx)+d Vist Nedenfor.

Jeg Aflæser Koefficienterne a, B Og D Ud Fra Den Harmoniske Svingning Med
Forskriften F(X)=a•sin⁡(Bx)+d.

Jeg Aflæser På Grafen, at Amplituden Er 3, Da Grafen Kommer Op Til Y=1 Og Ned Til Y=-2.
Vm(F)=(-2;1)
Koefficienten a= 3

Jeg Aflæser På Grafen, Hvor Langt Der Er Fra Top Til Næste Top Og Finder Svingningens Periode.
Jeg Benytter Formlen for Perioden P=2π/b.

4π=2π/b
⇕ Ligningen Løses for B Vha. Cas-værktøjet Wordmat.
B=0,5

Koefficienten B=0,5

Jeg Aflæser På Grafen, at Svingningsaksen Skærer I -2 På Y-aksen.
Koefficienten D=-2].

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu