Trigonometriske Funktioner Og Harmoniske Svingninger

Uddrag
Cosinus til vinklen er defineret som x koordinaten til vinklens retningspunkt, mens sinus defineres som y koordinaten til vinklens retningspunkt.

Hvis vi kigger på enhedscirklen, så er vinklens retningspunkt, der hvor vinklen rammer cirkelperiferien. Jeg har lavet et eksempel med en vinkel på cirka 30 grader.

Vinklens retningspunkt er her punktet C.
Cosinus aflæses derfor på x-aksen og Sinus aflæses på y-aksen.

Tan(v)=(Sin(v))/(Cos(v))
Når vi skal aflæse tangens på enhedslisten ligesom sinus og cosinus, så skal vi tegne en lodret streg der skær x-aksen i 1. Den grønne pil peger nu på et nyt punkt. Punktet skal aflæses på y-aksen og dette svarer så til tangens.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu