Indholdsfortegnelse
1.
- Redegørelse af CSR
- Betydning for Thise mejeri med CSR
- Hvad kan Thise mejeri forbedre?
2.
- Fordele
- Ulemper
3.
4.

Uddrag
Corporate social responsibility som forkortet kaldes CSR handler om, at en virksomhed skal udvise samfundsansvarlighed i det samfund virksomheden operer i.

Den skal være ansvar indenfor de forskellige normer og regler der skulle være I den omgivende samfund og land.

Dette ansvar gør at virksomheden skal drive deres virksomhed mest bedst muligt og have største positiv værdi, for samfundets økonomi, borger og deres miljø. Det er et tæt samarbejde med virksomheden, for deres interessenter.

---

Thise Mejeri arbejder også med CSR, da det har været lovpligtigt siden 2009, at større virksomheder skal udarbejde i deres årsrapport, om virksomhedens samfundsmæssige arbejde.