Thise mejeri | SRO | 12 i karakter

Indledning
I denne rapport vil jeg ud fra min problemstilling først redegøre for den anvendte metode, teori og fremgangsmåde.

Derefter vil jeg kort beskrive virksomheden Thise Mejeri. Ved hjælp af min regnskabsanalyse analyseres herefter Thises økonomiske situation og der kommenteres på virksomhedens økonomiske nøgletal.

Derefter vil jeg analysere forbrugeradfærden på drikkemælksmarkedet og desuden diskutere og vurdere Thises konkurrencemæssige fordele. Til sidst vil jeg vurdere min samlede rapport og komme med en samlet konklusion på min problemstilling.

Indholdsfortegnelse
1. INDLEDNING 1
2. METODEAFSNIT 1
3. VIRKSOMHEDSKARAKTERISTIK 1
4. ØKONOMISK SITUATION 3
- 4.1 ANALYSE AF INDTJENINGSEVNEN 3
- 4.2 ANALYSE AF KAPITALTILPASNINGSEVNEN 5
- 4.3 ANALYSE AF RENTABILITET 6
- 4.4 ANALYSE AF SOLIDITET OG LIKVIDITET 7
- 4.5 OPSUMMERING AF DEN ØKONOMISKE SITUATION 8
5. FORBRUGERADFÆRDEN 9
- 5.1 STIMULI 9
- 5.1.1 Thises-stimuli 9
- 5.1.2 Eksterne stimuli 11
- 5.2 ORGANISME - FORBRUGERENS BLACKBOX 13
- 5.3 RESPONS 14
6. KONKURRENCEMÆSSIGE FORDELE 15
6.1 DE 4 P’ER 15
- 6.1.1 Produkt 15
- 6.1.2 Pris 15
- 6.1.3 Promovering 15
- 6.1.4 Placering / Distribution 16
- 6.2 UNIQUE SELLING PROPOSITION 16
- 6.3 EMOTIONAL SELLING PROPOSITION 17
- 6.4 INVESTER I PLANTEBASERET ALTERNATIVER 17
7. KONKLUSION 18
8. KILDELISTE 20
- 8.1 HJEMMESIDER 20
- 8.2 BØGER 20
- 8.3 REGNSKABER 20
- 8.4 ARTIKLER 20
- 8.5 RAPPORTER 21
9. BILAG 22
- 9.1 BILAG 1: REGNSKABSANALYSE 22
- 9.2 BILAG 2: SOR-MODEL 23
- 9.3 BILAG 3: EUROMONITOR LANDSRAPPORT OM DRIKKEMÆLKSMARKED 24

Uddrag
Gennem SO5 forløbet har jeg benyttet mig af og anvendt de faglige afsætnings- og virksomhedsøkonomiske metoder, som jeg har lært igennem min daglige undervisning.

Derudover for at besvare min problemstilling inkluderer jeg materiale i form af både kvantitativt samt kvalitativt data, som jeg har søgt gennem bl.a. rapporter, regnskaber, hjemmesider og artikler.

For at forholde mig til viden fra eksperter og kildekritisk data. Jeg har desuden valgt kun at fokuserer på mælk indenfor mejeriproduktområdet

da jeg mener at forbrugeradfærden varierer markant i forhold til hvilket område af mejeriprodukter der er tale om.

I stedet for at skrive om den overordnede forbrugeradfærd på tværs af alle produkter, har jeg derfor valgt at fordybe mig specifikt i drikkemælksmarkedet og Thises kunders forbrugeradfærd på dette område.

---

Thise Mejeri blev etableret i 1988 af syv økologiske landmænd, der sigtede efter en mere økologisk fremtid for Danmark.

1Virksomheden er et andelsselskab og har i alt 70 andelshavere, som alle er økologiske landmænd. Thise er derfor ejet 100% af økologiske landmænd og det er bl.a. en af deres værdier.

Thise er en produktionsvirksomhed, som producerer 105 mio.kg. mælk årligt. De har i alt 85 forskellige produkter inden for mælk, syrnede produkter

smør og ost.2 De havde en samlet omsætning på DKK 1.077 mio. i 2019.3 Siden virksomheden blev oprettet, har det været deres vision at holde sig 100% økologisk og produktudvikle nye bæredygtige varer.

De har siden start også haft en mission om at udbrede økologien i Danmark og den mission forsætter de med.

Thise produkter skiller sig ud på markedet, da de er kendt for deres høje kvalitet, deres originale emballage og stærke grafiske identitet.

Deres enkelthed og fokus på økologi har medført at de med succes har fået etableret et ’high end’ brand i forbrugernes bevidsthed.

Thise fører en differentieringsstrategi, da de udbreder flere unikke kvalitetsprodukter til en bred målgruppe. De har en række kernekompetencer, som bl.a. produktudvikling og nytænkning.

De samarbejder også med Irma og Coop, som er store samarbejdspartnere på markedet og deler deres værdisæt.4

Thise har en markedsandel på 6,5% af drikke mælkemarkedet i Danmark.5 Thise sigter efter at ramme en bred gruppe forbrugere med deres bredde portefølje af produkter.

De er derfor ikke lige så afhængige af den enkelte kunde, hvilket spreder deres risiko ift. f.eks. faldende efterspørgsel på et af produktmarkederne.6

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu