Opgavebeskrivelse
Redegør for begrebet CSR og karakteriser kort virksomheden Bestseller.
Med udgangspunkt i selvvalgte medietekster bedes du foretage en analyse af mediernes fremstilling af Bestseller i forbindelse med sagen om tøjafbrænding fra 2017.

Diskuter i forlængelse af din analyse mediernes rolle i sager som denne og vurder, hvilken betydning det kan få for virksomheder som Bestseller

Indledning
Begrebet ’Corporate Social Responsibillity’ er i dag et begreb der bliver brugt oftere og oftere. Det er et begreb der har fået større og større betydning for virksomheder, da de i en vis grad er forbundet med samfundet.

Forbindelsen mellem virksomheder og samfundet gør at virksomhederne skal udvise social, miljømæssig- samt etisk ansvarlighed overfor samfundet. (Danskerhverv.dk, u.d.)

For et par årtier siden, hvis en virksomhed havde god økonomi samt overholdt lovgivningen, kunne de sagtens have en god forretning kørende. Men i dag kræver det altså lidt mere end det.

Den verdensberømte virksomhed Bestseller, er én af de mange virksomheder der sætter stor fokus på CSR.

”As a fashion company of about 17.000 people, we want to leverage our size to contribute to a better and safer future for generations to come” skriver de i deres sustainability rapport for året 2019.

Bestseller ønsker at stræbe efter en bæredygtig udvikling inden for tøjindustrien, hvor de vil sætte fokus på at inspirere deres kunder til at købe de produkter som er mere bæredygtige

og på den måde bedre for miljøet og fremtiden. Men når medierne altid står på lur og er klar på tasterne, er det ikke altid nemt. (Bestseller.com, u.d.)

Indholdsfortegnelse
1. Indledning 3
1.1 Metode/afgrænsning 4
2. Corporate Social Responsibillity & Bestseller 5
- 2.1 Corporate Social Responsibillity 5
- 2.2 Bestseller A/S 6
- 2.3 Bestsellers brug af CSR 7
3. Mediernes fremstilling af Bestsellers tøjafbrændingssag, ud fra selvvalgte medietekster 9
4. Mediernes rolle i lignende sager og hvilken betydning kan det få for virksomheder som Bestseller 14
5. Konklusion 16
Litteraturliste 16

Uddrag
Opgaven er skrevet i fagene afsætning og dansk, som begge er på A-niveau. Afsætning er valgt til at kunne lave en god redegørelse af Bestseller og begrebet CSR

samt bliver faget inddraget i forhold til de afsætningsfaglige modeller og teori, der er blevet udvalgt til løsning af opgaven.

Modeller og teorien indenfor afætningsfaget bliver benyttet relevante steder i forbindelse med analyse af virksomheden.

Danskfaget er derudover valgt til analysedelen i opgaven. Analysen bliver til dels lavet ud fra analysemodellen til at foretage en medieanalyse af nyhedsjournalistik samt en dokumentaranalyse af dokumentaren.

Ud fra afsætningsfaget er der blevet inddraget modeller og teori omkring CSR, for at opnå større forståelse for begrebet.

Ud af min problemformulering har det været besværligt at finde det forventede antal af mulige afsætningsfaglige modeller, der kunne være med til at dybdegøre min opgave.

De valgte medietekster i opgaven, som henholdsvis er ’Operation X’ dokumentarfilm om Bestsellers tøjafbrænding samt en artikel omhandlende samme sag.

Dokumentarprogrammet er valgt, da der i programmet er mange informationer at hente fra, den er meget omfattende og der er en klar vinkling i den.

Artiklen er valgt ud fra at den var meget troværdig i og med den er publiceret af TV2 nyhederne.

---

Begrebet CSR er forkortelsen af Corporate Social Responsibillity og er en betegnelse for det frivillige arbejde en virksomhed selv vælger at bevæge sig ud i når de ønsker at udvise samfunds - og socialt ansvar i sine forretningsaktiviteter.

Tilbage i tiden var der slet ikke noget der hed CSR. Det var først i 1987, hvor betegnelsen bæredygtig udvikling blev introduceret i en rapport.

I dag er begrebet meget stort og der er kun meget få virksomheder tilbage, som ikke har taget CSR til sig ind i virksomheden.
Tanken bag CSR, er at virksomheder skal kunne tage ansvar for deres omverden.

CSR’s formål er at skabe værdi overfor virksomhedens interessenter, partnere og ikke mindst virksomhedens kunder. Her fokuserer virksomheden altså på stakeholder value.

At inddrage CSR i sine forretningsaktiviteter, betyder at virksomheden skal til at tage ansvar.

Det kan f.eks. være ved at sørge for at arbejdsforholdene er acceptable hos deres producenter og at en produktionsvirksomhed sørger for at de affaldsstoffer de udleder, bliver udledt så den gør mindst mulig skade på miljøet.

I og med at udviklingen på miljøfronten ikke ser god ud, er der mange der er begyndt at ændre deres livsstil, for at være mindre miljøbelastende.

Det kan også være med til at påvirke tøjvirksomhederne, da mange er begyndt at handle tøj i genbrugsforretningerne, i stedet for at købe nyt.

For at salget hos tøjvirksomhederne ikke skal forsvinde helt, er det vigtigt de tager hensyn til miljøet og strategisk vælger hvilke områder, de kan forbedre sig på. (CSR Kompasset , u.d.)