Bestseller A/S | Virksomhedsøkonomi

Opgavebeskrivelse
Opgave 1

Diskuter, hvordan Bestseller A/S’ fastholdelse af det lave lønniveau i bl.a. Bangladesh kan påvirke virksomhedens fremtidige indtjening.
Udarbejd en PESTEL-analyse.
Udarbejd en analyse af rentabiliteten, indtjeningsevnen, soliditeten og likviditeten for Bestseller A/S for årene 2011/12 til 2013/14 med udgangspunkt i nøgletallene og artiklerne.
Vurder Bestseller A/S’ fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.3.

Opgave 2

Beregn den optimale salgspris for kjolen Summertime.
Beregn, hvor meget afsætningen mindst skal stige i den kommende måned af buksen Timeless, før nedsættelse af salgsprisen til kr. 249 er lønsom.
Forklar, hvordan en eventuel ansættelse af en ekstra lagermedarbejder vil påvirke den beregnede stigning i afsætningen i spørgsmål 2.2.

Opgave 3

Redegør for, hvilken investeringsårsag der er tale om.
Opstil investeringsforslagets nettobetalingsstrøm.
Vurder, om investeringen er lønsom.
Vurder, hvor meget den årlige besparelse til løn og materialer mindst skal være, for at investeringen er lønsom.
Diskuter, om Taskekompagniet bør outsource produktionen til Kina.

Opgave 4

Opstil en funktionsopdelt resultatopgørelse for Trend A/S for 2014. Der skal ikke udarbejdes noter.
Opstil balancen pr. 31.12.14. Der skal ikke udarbejdes noter.
Forklar, hvordan ordren til butikskæden i Spanien har påvirket Trend A/S’ indtjening og likviditet i 2014.

Uddrag
Hvis bestseller ikke vælger at hæve lønnen for deres medarbejdere i Bangladesh kan det fører til konsekvenser i form af kunder der boykotter dem. Det afhænger generelt meget af hvordan Bestsellers kunder reagerer på det lave lønniveau.

Hvis de beholder det lave lønniveau vil deres dækningsbidrag pr. stk. på deres produkter være betydeligt højere end hos deres konkurrenter (H&M f.eks., da de har valgt at give deres produktionsmedarbejdere højere lønninger).

Dog som tidligere nævnt har H&M hævet deres lønninger, hvilket vil sige at rent etisk har de højere standarder end Bestseller, hvis de ikke vælger at hæve lønningerne.

Bestseller er nemlig også blevet nævnt i det tyske erhvervsblad Hanndelsblatt som at være en uforsigtig virksomhed i forhold til produktionen.

Det vil sige at deres image bliver skadet overfor forbrugerne.

Dette kan potentielt medfører at H&M stjæler markedsandele fra Bestseller. Ikke bare H&M kan komme og stjæle markedsandele.

Hvis der er mange der vælger at boykotte Bestseller, kan enhver virksomhed i samme branche gå hen og tage markedsandele fra Bestseller.

I stedet for at selv kræve at leverandørerne øger lønningerne, har de derimod valgt at presse regeringen til at hæve mindstelønnen mindst en gang årligt, hvilket de håber skaber tilfredshed hos forbrugerne, så de ikke reagere negativt.

Udover dette vil de hjælpe med at skabe bedre kommunikation mellem arbejdsgiver og arbejdstager, så de selv kan komme frem til en acceptabel løn.

Alt i alt vil deres fastholdelse af det lave lønniveau påvirke deres indtjening positivt, hvis de ikke mister markedsandele på beslutningen og omvendt.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu