Indledning
Marius Pedersen er en landsdækkende miljøvirksomhed, hvis aktiviteter omfatter indsamling, transport, sortering, afsætning og genvinding af affald og genanvendelige materialer.

Marius Pedersen er bl.a. certificeret efter ISO14001 og udarbejder en årlig CSR rapport. Deres kerne værdier er produktivitet, ansvar og pålidelighed, hvilket er noget som også er synligt i deres rapport, men det kommer jeg mere ind på længere nede.

Indholdsfortegnelse
Anvendte nøgletal til belysning af deres miljø aktiviteter:
Vurdering af kvalitative og kvantitative miljødata
Analyse: Marius Pedersens miljøpåvirkning
Liste med CSR-indsats på governance og det sociale område

Uddrag
På den anden graf jeg har valgt at give eksempel på, er elektricitet som brændstof, hvilket man kan se at der er en stigning ved, hvilket også er godt, fordi det betyder at deres benzin og diesel forbrug er faldende, og de skifter til en mere miljø rigtig løsning.

De kvalitative miljødata i rapporten er sådan noget som hvordan de forventer at ændre tal og målinger fra de kvantitative data.

Chauffører bliver trænet til at køre mere energi effektivt. Bæredygtige alternativer til brændstof evt. el. Meget af deres kvalitative data bearbejder de ved at mål det over tid, det samme gælder de kvantitative.