Indholdsfortegnelse
Hvordan kan Synoptik få mere ud af deres CSR-politik?

Redegør for Synoptiks CSR-kommunikation

Analyser Synoptiks CSR arbejde og politik
- Kundeaktiviteter:
- Medarbejderaktiviteter:
- Leverandøraktiviteter:
- Miljøaktiviteter:

Vurder om de burde satse på andre CSR-aktiviteter end de allerede gør.

Uddrag
En virksomheds CSR-politik er noget, som der de seneste par år er kommet et stort fokus på, idet en virksomheds interessenter ikke længere kun er interesseret i den økonomiske bundlinje, men nu i stedet den tredobbelte bundlinje.

Det betyder, at der nu i højere grad end før sættes krav og forventninger til, at virksomheder, heriblandt Synoptik, agerer forsvarligt og etisk samt tager et samfundsansvar.

Og det er netop noget af det, som er indeholdt i deres CSR-politik. Dog giver virksomhedens CSR-politikker også mulighed for at skabe et godt image om deres virksomhed, hvilket kan skabe en konkurrencedygtig fordel.