Opgavebeskrivelse
2.Arbejdsspørgsmål:
1. Hvad er virksomhedens hovedaktivitet?
2. Hvordan har udviklingen været i omsætningen og indtjeningen for jeres virksomhed de seneste 5 år?
3. Hvordan har virksomhedens egenkapital udviklet sig de sidste 5 år?
4. Hvordan indgår temaer CSR i regnskabet, dvs. temaer beskrives eventuelt.
5. Hvilke verdensmål anvender virksomheden og hvorfor?
6. Hvad indeholder CSR-politikken i virksomheden?
7. Hvilke af FN’s bæredygtighedsmål anvender virksomheden (hvorfor/hvorfor ikke)?
8. Hvilke konsekvenser har det for virksomheden at anvende/ikke anvende FN’s bæredygtighedsmål?
9. Hvilke bæredygtighedselementer vil der typisk være i den type virksomhed jeres gruppe har fået tildelt? Hvorfor og hvorfor ikke har virksomheden ikke gjort brug af bæredygtighed?
10. Indgår der en beskrivelse af bæredygtighed i ledelsens beretning? I givet fald skal I redegørelse for indholdet.
11. Indgår der i ledelsesberetningen en beskrivelse af hvordan bæredygtighed fremover skal udvikles? Hvis det ikke er tilfældet, skal I give en vurdering af hvordan den enkelte virksomhed kunne tænkes at udvikle bæredygtighed.

3. Besvarelse:
Kilder:

Uddrag
Arnold Busck tager meget fokus på FNs verdensmål. Derfor er det heller ikke et tilfælde at et vigtigt verdensmål for boghandleren er at tage ansvar for børns læring.

Den morderne boghandler skriver følgende på deres hjemmeside: “Vi støtter op omkring nogle indsatser, der kan være med til at sikre, at flere børn og unge for en uddannelse, kommer i arbejde og får et godt liv – også i Danmark. Her er bl.a. vores partnerskab med Red Barnet et vigtigt element.”

Helt konkret anvender de FN’s verdensmål nr. 4, kvalitetsuddannelse, ved hjælp af deres bøger og viden der kan danne og udvikle børn i alle aldre.
De følger og anvender også FN’s verdensmål nr. 12 nemlig at have fokus på et ansvarligt forbrug

---

CSR-politikken i Arnold Busck indeholder at integrere ansvarlighed i deres drift. Det gør de ved at sikre sig at intet plastik i deres boghandlere går til spilde, at deres indkøbsposer er lavet af andet end plast samt at de har byttebogreoler så man ikke smider brugte bøger ud.

De har i 2018/19 udtalt sig følgende: “vi har haft fokus på genbrug, genanvendelse og reduktion og valgt bæredygtige leverandører i det omfang, det har været muligt”. Ved hjælp af det styrker de relationen til kunder, personale, samarbejdspartnere samt at øge deres loyale adfærd.

De har herudover en CSR-ambassadør i hver butik der gør det muligt for dem at skabe vedligeholdelse i forhold til de sociale- og miljømæssige forhold. De holder i forhold til dette bæredygtige uger hvor butikkerne selv vælger hvilken form for bæredygtige metoder od ideer de vil have fokus på i en uge.

Arnold Busck anvender FNs verdensmål nr. 12 nemlig at have fokus på et ansvarligt forbrug. De fremviser deres FN bæredygtighedsmål ved at skrive følgende på deres hjemmeside:

“Vi har derfor fokus på ansvarlighed i driften af vores 29 butikker, samtidig med at vi arbejder med ansvarligt forbrug sammen med vores kunder, bl.a. ved at bytte brugte bøger gratis i vores Byttebogsreoler og at opfordre vores kunder til at spare på plastikposerne ved at medbringe et stofnet eller købe et Mere mellem linjernestofnet i butikken.

"Herudover gør Arnold Busck også meget ud af at kunderne medbringer deres egne stofposer, eller har mulighed for at købe et stofnet i selve butikken.

De siger følgende i deres årsrapport: I 2018 nedbragte vi kædens forbrug af plastikposer med mere end 30% i forhold til 2017 alene ved pro- aktivt at spørge vores kunder, om de kunne undvære posen, når de handlede hos os og have større fokus på vores stofnet som det miljørigtige alternativ til den traditionelle plastikpose.”