Indholdsfortegnelse
● Csr-rapportering
- Rentabilitet:

Porters Værdikæde
(Den Udvidede Værdikæde)
● De Primære Aktiviteter
● Støtteaktiviteter

De 5 Primære Aktiviteter
- Den Indgående Logistik
- Produktion
- Marketing Og Salg
- Service Efter Salg

De 4 Støtteaktiviteter
- Virksomhedens Infrastruktur
- De Menneskelige Resurser
- Produkt- Og Teknologiudviklingen
- Indkøb/forsyninger
- Værdikæde
- Logistik
- Kompetencer

Forsyningskæden
- Ansoffs Vækstmatrice
- Vækststrategi
- Markedsindtrængning
- Markedsudvikling
- Produktudvikling
- Diversifikation
- en Udvidet Model
- Intensivering
- Integration
- Diversifikation

Vertikal Integration
- Horisontal Integration
- Vækststrategi, Vækstmuligheder Og Sværhedsgrad
- Anvendelse I Virksomhedsøkonomi
- Resurser
- Sammenhængen Mellem Swot-analysen Og De Interne Analyser
- Organisk Vækst
- Uorganisk Vækst
- Værdikæden
- Forsyningskæden

Det Samlede Regnskabssystem
- Aktiverne
- Passiverne

Uddrag
Corporate Social Responsibility (CSR) er betegnelsen for virksomheders arbejde med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter og i deres interaktion med interessenterne. 'Virksomheden samfundsansvar' er en dansk betegnelse for begrebet.

Rentabilitet: Ved rentabilitet forstås virksomhedens evne til at forrente den investerede kapital

En analyse af virksomhedens rentabilitet omfatter en vurdering af følgende nøgletal:
● Afkastningsgrad(AG)
● Overskudsgrad(OG)
● Aktivernes omsætningshastighed(AOH)
● Egenkapitalens forrentning(EKF)
● Gældsrente(GR)

---

Interne analyser
De interne analyser i forbindelse med strategiprocessen udgør den anden halvdel af fundamentet for udarbejdelse af SWOT-analysen, der indgår som et væsentligt element ved fastlæggelse af en virksomheds strategi.

Gennem den interne analyse identificeres virksomhedens værdiskabende aktiviteter og dens muligheder for vækst.

Porters værdikæde
(Den udvidede værdikæde)

● Viser virksomhedens aktiviteter som en kæde, der tilsammen skaber produktets(serviceydelsens) værdi for kunden
● Indeholder ni forskellige aktiviteter

● De primære aktiviteter
○ Omfatter indgående logistik, produktion, udgående logistik, marketing og salg samt service efter salg
○ Vedrører selve produktet(eller serviceydelsen)

● Støtteaktiviteter
○ Omfatter virksomhedens infrastruktur, de menneskelige resurser, produkt- og teknologiudviklingen samt indkøb og forsyninger