Corporate Social Responsibility | SOP | 12 i karakter

Opgavebeskrivelse
Opgavens formål er blandt andet at finde en konkret beskrivelse af CSR, jeg vil her også kigge på Nike og virksomhedens CSR for at se hvordan den har udviklet sig og hvordan Nike har anvendt CSR.

Opgavens formål er så at få et indblik i hvordan Nike bruger CSR ved at kigge på forskellige kilder med varierede synspunkter, dette skal så til sidst give det ønskede resultat.

Indledning
Nikes interessenters krav til virksomheden, har her i de seneste år fået nogle nye formål.

Disse formål handler blandt andet om hensyn til etiske problemer som for eksempel menneskerettigheder og miljøhensyn og disse interessenter har vist at de ikke lige frem er overbærende overfor virksomheder når de vælger at bryde disse værdier for at udnytte globaliseringen.

Mange multinationale virksomheder har valgt profitmaksimering frem for etisk virksomhedsdrift på grund af globalisering og den stigende priskonkurrence.

Dette går derfor udover den fattigere tredje verdens befolkning som bliver set som dem der udnyttes mest.

Indholdsfortegnelse
1. Indledning 5
- 1.1 Introduktion til projektet 5
- 1.2 Opgavens formål 5
- 1.3 Vægtning 5
2. Hvad er CSR? 5
- 2.1 Den tredobbelte bundlinje 6
- 2.2 Carrolls CSR-pyramide 7
- 2.3 Grunde til CSR 8
- 2.4 Hvorfor CSR 8
- 2.5 Omtale og omdømme 8
- 2.6 CSR som den eneste måde at overleve på 9
- 2.7 Hvorfor ikke CSR? 9
- 2.8 Et CSR-overblik 9
3. Nikes udvikling af virksomhedens anvendelse af CSR 10
- 3.1. Virksomhedsbeskrivelse af Nike 10
- 3.2 Nikes leverandørskandale 10
- 3.3 Generelle CSR-problemstillinger og løsninger 11
- 3.4 Nikes anvendelse af CSR i dag 13
- 3.5 Har Nike udviklet i forhold til virksomhedens anvendelse af CSR? 13
4. Globalt perspektiv af CSR 14
- 4.1 Globaliseringens vindere og tabere 14
- 4.2 CSR’s betydning for udvikling i 3. verdenslande 15
5. Konklusion 16

Uddrag
Den tredobbelte bundlinje forbinder sig tæt med Corporate Social Responsibility på den måde at de har det tilfældes at begge handler om at virksomheder skal fokusere på andet end profitmaksimering og i stedet bruge mere energi på at skabe værdi for interessenterne.

Ved at bruge de tre bundlinjer som Social ansvarlighed, Økonomisk ansvarlighed og Miljømæssig ansvarlighed som en kærneværdi i virksomheden, sikre det virksomheden at den har en velfungerende drift der skaber værdi for begge parter.

Den socialt ansvarlige bundlinje fokuserer på de interne interessenter som for eksempel kan være medarbejdere, og så fokusere man også på eksterne interessenter som er blandt virksomheden.

Social ansvarlighed indebærer for eksempel at man forsikrer sig at sine medarbejdere har det godt, at medarbejderne har nogle gode forhold både sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt

det kan også indebære at der er en vis gennemsigtighed med kunderne for at sikre sig at der er god kommunikation mellem virksomheden og kunderne.

Den økonomisk ansvarlige bundlinje omhandler virksomhedens finanser og fokusere på at sikre virksomheden i at kunne overleve økonomisk og at kunne vækste økonomisk.

Den handler også om hvordan virksomheden kan hjælpe til med at skabe vækst og styrke i samfundet som for eksempel ved at beskæftige tidligere arbejdsløse eller at eksportere vare som så styrker BNP ‘en.

Den sidste bundlinje som er den Miljømæssigt ansvarlige bundlinje handler om hensyn til miljøet, at virksomheder ikke forurener for meget eller tager ressourcer fra de forkerte steder.

Bundlinjen handler også om hvordan virksomhedens drift skåner miljøet mest, for eksempel ved at spare på energien, finde bæredygtige måder at drive deres forretninger på, og genbruge så meget som muligt.

Den tredobbelte bundlinje kan give et godt indblik ind i hvad virksomheder skal gøre for at opfylde CSR formålene.

Men dog er der en anden model som kan give et lidt mere dybdegående indblik ind i CSR, og det er Carrolls CSR-pyramide.

2.2 Carrolls CSR-pyramide
I 1991 kom den amerikanske forsker, Archie B. Carroll ud med Carrolls CSR-pyramide.

Carroll mener at man kan dele CSR i 4 forskellige grupper. Den nederste deler samme egenskaber som den økonomiske ansvarlige bundlinje og skaber derfor grundlaget til resten af ansvarlighederne.

Men der er dog mere end bare hvad den tredobbelte bundlinje dækker. Ifølge CSR- pyramiden er en virksomhed også forpligtet og
ansvarlig for at producere de produkter som kunderne bestiller imens virksomhed også skaber overskud i processen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu