Indledning
Møbelbranchen er som emne yderst spændende, og det kan man kun lade sig inspirere af. Derfor har jeg valgt at lave en analyse af den internationale forretningskæde, IKEA.

Først og fremmest vil jeg kort karakterisere IKEA som virksomhed, samt forklare begreberne deleøkonomi og cirkulær økonomi.

Derefter vil jeg kort redegøre for IKEA’s CSR-politikker, og senere hen vil jeg udarbejde en værdikædeanalyse, for at finde frem til hvor IKEA skaber værdi for den enkelte kunde. Til sidst vil jeg runde af med at vurdere samt diskutere.

Indholdsfortegnelse
Indledning 3
Karakteriser kort virksomheden IKEA 3
Forklar begreberne deleøkonomi og cirkulær økonomi 4
Deleøkonomi 4
Cirkulær økonomi 4
Redegørelse af IKEA’s CSR-politikker 5
Værdikædeanalyse for IKEA 5
Supportaktiviteter 5
Primære aktiviteter 6
Konklusion 6
Vurder hvorledes IKEA sikrer konkurrencemæssige fordele 6
Diskuter hvorledes IKEA kan tilpasse marketingmixet 7
Kildeliste 9

Uddrag
Karakteriser kort virksomheden IKEA
IKEA blev tilbage i 1943 etableret af Ingvar Kamprad i Sverige. Ingvar voksede op på en lille gård i Småland, hvor familiens økonomiske situation ikke så glimrende ud.

Trods den økonomiske situation som barn var Ingvars drøm allerede dengang at stifte sin egen virksomhed. Ingvar var en ildsjæl med et helt specielt iværksætter-gen, og derfor begyndte han at cykle rundt og sælge tændstikker til diverse naboer.

Dette blev en succesfuld forretning, og snart valgte han at udvide sortimentet, så han også solgte fisk, blyanter og juletræspynt.

Hans ”key to success” var at han købte store partier ind til billige penge, og solgte dem videre til lave priser, men alligevel med en fin fortjeneste . Da Ingvar Kamprad var 17 år, stiftede han den nu verdensberømte forretningskæde som sælger boligartikler, IKEA.

---

Redegørelse af IKEA’s CSR-politikker
Hos IKEA ønsker man at have en positiv indvirkning på mennesker og miljø. Dette bruges der enorme mængder af kræfter på. IKEA har blandt andet udskiftet hele deres belysningssortiment til energieffektiv LED lys. Derudover har de også valgt at indkøbe alt deres bomuld, som bruges i deres produkter, fra kilder som er mere bæredygtige.

---

Cirkulær økonomi
I alt evighed har vores økonomi været ”lineær”, forstået således at vi udvinder råstoffer, fremstiller produkter, forbruger – og til sidst smider vi det ud. Under denne proces går utallige ressourcer tabt, men heldigvis har nutidens Einsteins fundet frem til en ny økonomisk model. En model som sikre vores fremtid!

Modellen hedder ”cirkulær økonomi”, og her indgår produkter og deres indholdsstoffer i kontinuerlige kredsløb. I stedet for at skrotte et produkt, bliver det nu genbrugt og genanvendt.

Disse produkter bliver enten genanvendt, eller så bliver dets materiale brugt i nye produkter. De skadelige indholdsstoffer bliver elimineret i processen, og al produktion er baseret på vedvarende energi. Forstået således, at i cirkulær økonomi, er der ingen ressourcer der går tabt.