Mærsk – CSR | SRO

Fag:
– Afsætning
– Virksomhedsøkonomi

Problemformulering
Redegør for begrebet CSR og giv eksempler på Maersk Lines A/S CSR-aktiviteter.

Analyser for Maersk Lines interne og eksterne forhold med særlig fokus på bæredygtighed.

Diskuter og vurder hvordan det omkringliggende samfunds fokus kan ændre Maersk Lines CSR politik.

Indledning
Jeg har valgt at skrive om Maersk Line med fokus på bæredygtighed og CSR, på grund af at jeg synes at det er et meget aktuelt emne omkring miljø og bæredygtighed og så lægger Maersk Line, verdens største søtransportsvirksomhed, lige til højrebenet.

Ved hjælp af informationssøgning på nettet og modelbrug fra fagene Afsætning og Virksomhedsøkonomi, vil jeg få svaret grundigt, klart og knivskarpt på min angivende problemformulering. Igennem min opgave vil jeg først redegøre for begrebet CSR.

Jeg vil komme ind på, hvad CSR er for noget og hvilke faktorer, der spiller en rolle for virksomheder. Herefter vil jeg komme ind på nogle af Maersk CSR-aktiviteter, med henblik på en model. Efter dette vil jeg komme ind på Maersk Lines interne og eksterne forhold med henblik på bæredygtighed.

Til slut vil jeg foretage en diskussion og derefter en vurdering på Maersk Lines CSR politik efterfulgt af en konklusion på hele opgaven samt svar på min problemformulering.

Indholdsfortegnelse
Indledning……………………………………….……………………………………….……………………………………….……………………………………. 1
Metodeafsnit……………………………………….……………………………………….……………………………………….…………………………..….. 1
Redegørelse for begrebet CSR……………………………………….……………………………………….……………………………………….……… 3
Maersk CSR-aktiviteter………………………………………….……………………………………….……………………………………….…………… 3-4
Maersk Line interne og eksterne forhold med særlig fokus på bæredygtighed……………………………………….……………. 5-6
Diskussion om hvordan det omkringliggende samfunds fokus kan ændre Maersk Lines CSR-politik…………………….... 7
Vurdering om hvordan det omkringliggende samfunds fokus kan ændre Maersk Lines CSR-politik…………………………. 8
Konklusion……….………………………………….………………………………….………………………………….………………………………….………. 9
Kildeliste……….………………………………….………………………………….………………………………….………………………………….……….. 10
Bilag……….………………………………….………………………………….………………………………….………………………………….……………… 11

Uddrag
I international sammenhæng bruges begrebet CSR (Corperate Social Responsibility) som betegnelse for en virksomheds sociale ansvar. Udtrykket bruges også i Danmark og anvendes synonymt med begreberne socialt ansvar og samfundsansvar.

Kort sagt er CSR en virksomheds frivillige arbejde med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i sine forretningsaktiviteter og i sammenspillet med sine interessenter.

En række forskellige faktorer kan begrunde, at en virksomhed begynder at arbejde med CSR. F.eks. kan det være virksomhedens størrelse. Det har vist sig, at det primært er store internationale virksomheder, der arbejder med CSR...

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu