Opgavebeskrivelse
• Lav en sammenlignende analyse af dansk og indisk virksomhedskultur med udgangspunkt i de informationer, du får i artiklen.
• Brug en eller flere af Hofstedes kulturelle dimensioner i din analyse.

Uddrag
I et land som Indien med 1,2 mia. indbygger på ryggen er en stor udfordring at begive sig ud i, når man selv kommer fra et land med ca. 5,8 mio. indbygger.

For Claus Lyngaa var det også en stor forskel og udfordring, ikke kun på baggrund af indbyggertallet, men mere på den arbejdsmiljø og kultur de besad.

Claus Lyngaa drog til Indien med sin kone for at arbejde for Mærsk Data, han tilbragte 10 år i Indien, hvor han til sin store overraskelse kunne se de store forskelle på dansk og indisk virksomhedskultur.

Ifølge Claus Lyngaa var der god infrastruktur, en stor del af befolkningen var veluddannede og engelsktalende, men måden en virksomhed blev drevet på, kunne føre til store udfordringer og frustrationer.

Inderne er meget autoritetstro, og vil helst ikke skuffe chefen vedr. en arbejdsopgave, de kan til tider godt finde på at love noget der ikke bliver gjort til tiden.

I Danmark har vi en anden opfattelse af arbejdsopgaverne, selvfølgelig skal man ikke skuffe chefen, men hvis man ikke får udført sin arbejdsopgave til den fastlagte tidsplan, informerer man sin overordnede vedr. dette.

For at disse situationer ikke gentog sig, benyttede Claus Lyngaa sig af en anden metode. Han spurgte sig frem til hvor langt man var nået i proceduren, for en arbejdsopgave, og på den måde kunne han få et mere klart overblik over deadline for levering af leverancen.