Indholdsfortegnelse
Udvælg en konkret problemstilling, som beskrives i artiklen, og som skyldes kulturelle forskelle
Analyser problemstillingen med udgangspunkt i Nancy Adlers tretrinsmodel til at opnå kulturel synenergi
Kom med et konkret forslag til en løsning på problemstillingen, som tilgodeser og respektere begge kulturer

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Der er en lav magtdistance, eftersom forældre behandler deres børn som ligeværdige mennesker fra en tidlig alder. Der er en flad hierarkisk kultur i virksomhederne.

Medarbejder forventes at give feedback på de arbejdsopgaver de udfører. Danmark er individualistisk, eftersom der fokus på individets behov og interesser, samt ansvarligt for sin egen succes og fiasko.

Virksomhederne ansætter medarbejdere ud fra deres faglige kvalifikationer. Danmark har et lav usikkerhedsundvigelse, da forbruger er åbne over for nye brands og ny teknologi.

Børn opdages til at være fleksible og selvstændig. I virksomhederne er der en høj grad af frihed til at udføre arbejdsopgave. Danmark er et feminint land, da solidaritet er vigtigt, hvor de stærke hjælper de svage.

Mennesker og nære forhold prioriteres højt. Danmark har et Middel Kulturer, da børn opdragestil at værdsætte sociale normer og forpligtelser.