Indien | Noter Afsætning | 10 i Karakter

Indholdsfortegnelse
Bud nummer 1

Bud nummer 2

Bud nummer 3

Bud nummer 4

Bud nummer 5

Bud nummer 6

Uddrag
Indien har et befolkningstal på 1.393.409.033. BNP pr. indbygger i PPP-dollar i Indien er 6.454 - derfor lav - hvilket betyder, at Indiens indbyggere har en lav købekraft.

Der er skævfordeling mellem kønnene i forhold til sundhed, medbestemmelse og erhvervsaktivitet. Hertil forstås der, at der er ulighed

da GII-indexet på 0,488 ligger mellem værdierne 0 (fuldstændig lighed) og 1 (fuldstændig ulighed). Befolkningen udgøres i større grad af mænd end kvinder.

Den menneskelige udvikling i forhold til uddannelse, sundhed og økonomi er svag, da HDI-indexet er 130 av 188. 14% af befolkningen er underernæret.

7,44 ud af 10 personer over 15 år har læse- og skrivefærdigheder. Derudover forventes det i Indien, at et barn går i skole i 11,12 år.

Over 60% af den indiske befolkning, bor som en samlet familie, det vil sige at mor og far og børn bor i samme husstand. Dette er en del højere end det gennemsnit vi ser generelt set i verdenen.

Den Indiske befolkning prioriterer ikke, at rejse og at have tid med børn og venner så højt som andre nationaliteter.

De prioriterer derudover, mere tid med deres forældre, partner, alenetid og arbejde. Det er dog ikke så forskelligt, hvordan de forskellige aldersgrupper i Indien prioriterer de pågældende aktiviteter.

cirka 25 % af de 15-29 årige, prioriterer mest deres forældre hvorefter næsten 20 % prioriterer alenetid og omkring 10-15% prioriterer arbejde.

Den Indiske befolkning, prioriterer også de såkaldte “real world experiences” og at opleve andre kulturer meget højt.

Vi ser også, at den Indiske befolkning bekymre sig meget om klimaet mellem 70 % og 90 % af befolkningen

er bekymret for klimaet og mellem 70 % og 90 % af den Indiske befolkning prøver, at være bæredygtige gennem deres dagligdag, gennem mere bæredygtige valg.

I Indien er kulturen præget af en vekslende tankegang. Indernes mentalitet er præget af konteksten - er der tale om arbejde eller hobby?

Altså inderne kan have flere forskellige tænkemåder og veksle mellem disse. De kan være af religiøs overbevisning og samtidig videnskabelig overbevisning.

Magtdistancen i Indien er høj, den er 77, hvilket vil sige at Indien er opbygget ud fra hierarki og top-down struktur.

Indien er et land med både kollektivistiske og individualistiske træk - forskelle mellem menneskers mentalitet. Altså Indien prioriterer forskel fremfor ligestilling.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu