Danmark og Indien | Kulturforskelle

Opgavebeskrivelse
Opgave B:
Hvad kan der ud fra tabel 1.b samt jeres egne erfaringer med inderne udledes om kulturforskelle og ligheder mellem Danmark og Indien?
- Egne erfaringer:
- Kildefortegnelse:

Uddrag
Kultur er et begreb der har mange betydninger. I en snæver forståelse handler kultur om teater, litteratur, film, musik m.m.

Men i sociologisk og antropologisk forstand ses kultur som et mere omfattende begreb, hvor det her handler om symboler, værdier, normer og opfattelser af verden.

Edward Burnett Tyler, som var social og kulturel antropolog, udtalte sig således om kultur i 1970:

”Kultur eller civilisation er i sin videste etnografiske betydning, den komplekse helhed, som inkluderer viden, tro, kunst, moral, lov, skik og alle andre evner og vaner, som mennesket har tillagt sig som medlem af samfundet.”

Edgar Schein var også en af de førende forskere i kultur, da kulturteorien opstod I starten af 1980’erne. Ud fra Scheins teorier skabte han isbjergsmodellen, som viser det synlige/bevidste og det usynlige/ubevidste om kultur.

Det synlige/bevidste er Artefakter som sprog, mad, kunst, litteratur, tøj m.m. Og det usynlige/ubevidste er værdier og normer som idealer, roller og rollefordeling fx kønsroller, hierarkier m.m.

Det usynlige/ubevidste er også grundlæggende antagelser som traditioner, religion, ideologier m.m.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu