Indholdsfortegnelse
- Aktiviteter:
- Regnskabsanalyse:
- Pengestrømsanalyse:
- Revisorerklæring:

Uddrag
Aktiviteter:

Mærsk er en danskejet koncern der opererer i 130 lande. Deres hovedaktivitet er inden for transport af containere med tørlast og nedkølede eller frosne varer.

A.P Møller - Mærsk koncernen har over 700 datterselskaber, nogle af de største er Mærsk Line, APM Terminals, DAMCO og Svitzer.

Svitzer er et hav baseret nødhjælps firma, der har til formål at gøre operation ved skibe mere sikkert. Herunder også slutdestinationer.

APM Terminals ejer og opererer container- og havneterminaler i hele verden.

DAMCO er et fragtselskab, der gør brug af fly, skibe og lastbiler til at udføre fragtopgaver.

Mærsk Line er et dansk rederi med hovedsæde i København. Deres hovedaktivitet er transport af ISO-containere. De er verdens næststørste indenfor container shipping med over 786 containerskibe.

---

Pengestrømsanalyse:

Formålet med at udarbejde en pengestrømsanalyse, er at informere interessenter om virksomhedens/koncernens udvikling i likviditet. Likviditeten fortæller nemlig om virksomheden/koncernen har råd til at fortsætte deres operation og betale regninger.

På trods af Mærsks negative resultat for år 2019, har de i perioden 1.1.19 - 31.12.19 en positiv pengestrøm, der øger koncernens likviditet med 1.621 millioner dollars. Mærsk har også en positiv pengestrøm i år 2018.

For begge år gør det sig gældende at pengestrøm fra driftsaktivitet og investeringsaktivitet har en positiv påvirkning på likviditeten og pengestrøm fra finansieringsaktivitet har en negativ påvirkning på likviditeten. Mærsk positive pengestrøm skyldes hovedsageligt at deres salg af aktier og årets afskrivninger er højere end årets