Problemformulering
I denne opgave, vil jeg fokusere på H&M’s CSR-arbejde. CSR-rapportering har i løbet af de seneste år, fået en voksende betydning, både for forbrugerne og virksomhederne.

Derfor fin- der jeg det relevant at kigge hvordan H&M arbejder med CSR, hvordan de bruger CSR i de- res markedsføring og hvilke fordele og ulemper der er ved CSR-rapportering.

Problemformulering
1. Udarbejd en virksomhedsbeskrivelse af H&M A/S, samt en redegørelse af H&M A/S’ øko- nomiske udvikling de seneste 3 år med udgangspunkt i de vigtigste nøgletal.
2. Redegør for hvad CSR er, og hvilke krav omkring rapportering af CSR, der stilles til en virksomhed som H&M.
3. Analyser H&M A/S’ CSR-arbejde.
4. Analyser en reklamefilm fra H&M A/S med fokus på, hvordan H&M A/S benytter CSR i deres markedsføring.
5. Diskuter fordele og ulemper ved H&M A/S’ CSR-promovering.

Indledning
Socialansvarlighed, Co2-aftryk, klima og arbejdsvilkår, i fattige lande, har i løbet af de sidste mange år, fået større og større opmærksomhed.

Opmærksomheden kommer fra staten, som har indført krav til CSR-rapportering, forbrugerne, som i stigende grad bekymre sig om mil- jøet og medierne, som altid er på jagt efter en historie, især om de store, kendte virksomheder.

Hennes&Mauritz1 har længe haft fokus på bæredygtig udvikling, på mange måder har de ført an i udviklingen, indenfor modebranchen.

I 2008 blev det lovpligtigt, for større virksomheder, at supplere deres ledelsesberetning, med en redegørelse for samfundsansvar (Peder Vinther Emdal Hay, 2021, p. 18.1.1).

Men H&M lavede i forvejen disse redegørelser, de har lavet dem årligt siden 2002 (H&M CSR-rapport, u.d.).

Indholdsfortegnelse
Indledning 4
Opgaveformulering 4
- Problemstilling 4
- Problemformulering 4
Metode 5
Redegørelse 5
- Virksomhedsbeskrivelse af H&M 5
- H&M A/S’ økonomiske udvikling 6
- Rentabilitet og indtjeningsevne 6
- Soliditet og likviditet 7
- Definition på CSR 8
Analyse 9
- Analyse af H&M’s CSR-rapport 9
- Delkonklusion på CSR-analysen 11
- Analyse af H&M reklamefilm 11
- Beskrivelse af reklamefilm 12
- Analyse af indhold 12
- Analyse af filmiske virkemidler 13
- Delkonklusion 14
Diskussion 15
- Fordele og ulemper ved H&M A/S’ CSR-promovering 15
Konklusion 16
Litteraturliste 17

Uddrag
Jeg vil løse denne opgave med udgangspunkt i fagene dansk A og virksomhedsøkonomi B.

Mit fokus i opgaven vil være på H&M’s økonomiske udvikling indenfor de seneste 3 regn- skabsår samt CSR-rapportering for H&M og hvordan CSR-arbejdet bruges markedsføringen.

Jeg vil starte med at lave en virksomhedsbeskrivelse af H&M, ved hjælp af informationer jeg kan finde på H&M’s oficielle hjemmeside, deres CSR-rapport og deres årsrapporter.

Jeg vil ligeledes lave en redegørelse, for H&M A/S’ økonomiske udvikling i de seneste 3 regn- skabsår, denne vil jeg lave ud fra H&M A/S’ seneste årsregnskaber.

Herefter vil jeg lave en redegørelse for hvad CSR er og for lovgivningen bag CSR. Jeg vil ligeledes lave en analyse af H&M’s CSR arbejde, ved hjælp fra Ashridges model.

Jeg har valgt Ashbridges model, da den kommer grundigt omkring hele virksomhedens CSR arbejde. (Peder Vinther Emdal Hay, 2021, p. 17.5) og en analyse af reklamefilmen:

” H&M Conscious Exclusive A/W20” (H&M Conscious Exclusive A/W20), med fokus på hvordan CSR-initiativerne formidles til kunderne og benyttes i markedsføringen.

Denne laves ud fra Laswells kommunikationsmodel (Larsen, 2021, p. 5.6) og analysemodellen fra dansk: ”Medieanalyse af reklamefilm” (Larsen, 2021, p.

14) . Analyserne skal skabe et samlet overblik over, hvordan H&M lever op til deres sam- fundsansvar samt hvordan de formidler deres CSR-tiltag til kunderne.

Afslutningsvis vil jeg lave en vurdering af, hvilke fordele og ulemper, der er ved H&M’s måde at arbejde med CSR og markedsføre dette arbejde til kunderne.