Indledning
Shareholder value- Tankegangen bag shareholder value er, at virksomheden skal skabe størst mulig værdi for sine ejere

TRE DOBBEL BUNDLINGE- Det kan styrke børsværdien og samtidig tiltrække kapital og de bedste medarbejdere. Virksomheden ser ikke en modsætning, men et supplement mellem økonomisk, miljømæssigt og socialt ansvar.

CSR-rapportering- Virksomhedens kommunikation til sine interessenter om dens samfundsansvar.

På internationalt plan er FN blevet en udbredt for den ansvarlige virksomhed. FN's Global Compact er ti grundlæggende principper, som virksomheden kan følge for at udvikle en ansvarlig virksomhed.

En virksomheds anvendelse af de ti principper sker som nævnt på et frivilligt grundlag, og det kan ske ved enten at følge og støtte principperne eller ved formelt at tilslutte sig dem.

Udover de 10 grundlæggende principper har FN på verdensplan også 17 verdens mål. Målene handler om at bekæmpe nogle centrale problemer i verden som fattigdom og sult og fremme ligestilling og udvikle bæredygtig energi.