Uddrag
17.0 CSR
I starten af kapitlet får vi introduceret om hvad den finansielle årsrapport handler om og hvorfor man udarbejder en ikke-finansielle med en finansiel årsrapport.

Når virksomhederne udarbejder en finansiel årsrapport, handler det typisk om de finansielle informationer i virksomheden.

Men virksomhederne har også brug for at holde deres interessenter informeret om situationen mere bredt.

Man supplerer typisk ikke-finansielle informationer med finansielle informationer. Også kaldet for CSR-Rapport.

17.1
Hvis virksomhederne skal have interessenternes opbakning, fokuserer man mere på stakeholder end shareholder.

Shareholder er når virksomheden skal skabe størst mulig værdi for sine ejere. Stakeholder er når virksomheden skal opnå et positivt samspil med sine interessenter for at skabe værdi for både virksomheden og dens interessenter.