Strategi og CSR – Ørsted | Virksomhedsøkonomi

Indholdsfortegnelse
Business Model Canvas:
Nøglepartnere
Nøgleaktiviteter
Nøgleressourcer
Værditilbud
Kunderelationer
Kundesegmenter
Kanaler
Omkostningsstruktur
Indtægtsstrømme
Porters model for generiske strategier
Ansoffs vækstmatrice
Governance
Sociale aktiviteter
Miljøaktiviteter
Nettoomsætning
Årets resultat
Afkastningsgraden:
Overskudsgraden
Aktivernes omsætningshastighed
Gældsrente
Egenkapitalens forrentning
Brancheanalyse
Porters Five Forces
Truslen fra nye indtrænger
Exploration & Production
Wind Power
Thermal power:
Energy Market
Trusler fra substituerende produkter:
Leverandørernes forhandlingsstyrke:
Kundernes forhandlingsstyrke
Konkurrence på markedet
SWOT
Forslag
Ansoffs vækstmatrice post forslag
Porters generiske strategi post forslag
BMC
Nøglepartnere
Nøgleaktiviteter
Nøgleressourcer
Værditilbud
Kunderelationer
Kundesegmenter
Kanaler
Omkostningsstruktur
Indtægtsstrømme

Uddrag
Thermal power:
Ligesom de forrige afsnit, Exploration & Production og Wind power kræver dette
forretningsområde viden, ekspertise og store investeringer i anlæg som kraftvarmeværker.

Kraftvarmeværker er i stand til at producerer både el og varme .

Thermal power er ikke længere det mest attraktive forretningsområde i denne branche, idet at tilskuddet til de centrale anlæg er blevet fjernet i takt med udbredelsen af vindenergi

I alt står Thermal power i de centrale anlæg for kun 6-7% af el samt fjernvarmeforbruget i Danmark, hvilket er noget af en omvæltning ift. tidligere, hvor den lå på 18-20% .

Ligesom de to forrige afsnit
vurderes adgangsbarriererne til at være høje, i forhold til viden, ekspertise og investering, som ligger bag dette.

Energy Market :
Energy Market er det fjerde forretningsområde i denne branche. I dette forretningsområde handles der med energi .

Dette forretningsområde kan i fremtiden sikre virksomheden en stabil og langsigtet indtjening, blandt andet ved at udjævne udsving i energipriserne Medarbejdere anses for at være det vigtigste aktiv, idet at de i høj grad er med til at skabe værdi for virksomheden.

Dette ville altså sige, at der i dette forretningsområde ikke kræves dyre anlægsaktiver som havvindmølleparker, bore- eller produktionsplatforme.

Sammenlignet med de tre ovennævnte forretningsområder, har Energy Market markant lavere etableringsomkostninger, idet at der som udgangspunkt kræves computer og internetforbindelse, hvilket er nutidens hvermandseje.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu