Ørsted PBL | Erhvervscase | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
VÆRDIKÆDE 3
- VIRKSOMHEDENS INFRASTRUKTUR 3
- MENNESKELIGE RESSOURCER: 3
- PRODUKT-OG TEKNOLOGIUDVIKLING: 4
- INDKØB/ FORSYNINGER 4
- INDGÅENDE LOGISTIK 5
- FREMSTILLINGSPROCES 5
- UDGÅENDE LOGISTIK 5
- MARKEDSFØRING + SALG 6
- SERVICEAKTIVITETER 6
PORTERS FIVE FORCES (NANNA) 6
- KONKURRENCETRAGTMODELLEN 6
- DEFINITION AF BRANCHEN 7
- KONKURRENTER 7
- NYE INDTRÆNGERE 7
- SUBSTITUEREDE PRODUKTER 7
- LEVERANDØRE 7
- KUNDER 8
- STYRKEVURDERING 8
BMC (RASMUS) 9
- KUNDESEGMENTER: 9
- KUNDERELATIONER: 9
- DISTRIBUTIONSKANALER: 9
- MARKEDSTILBUD: 10
- SAMARBEJDSPARTNERE: 10
- NØGLEAKTIVITETER: 10
- NØGLERESSOURCER: 10
- OMKOSTNINGER: 11
REGNSKABSANALYSE: (MAGNUS) 11
- OMSÆTNINGEN: 11
- ÅRETS RESULTAT: 11
- AFKASTNINGSGRADEN (ROIC): 12
- OVERSKUDSGRADEN (EBIT-MARGIN): 12
- AKTIVERNES OMSÆTNINGSHASTIGHED: 12
- EGENKAPITALENS FORRENTNING (ROE): 12
STRATEGISK- OG CSR- ANALYSE 13
- -GOVERNANCE-AKTIVITETER (NANNA) 13
- SOCIALE AKTIVITETER (OLIVER) 13
- MILJØAKTIVITETER (RASMUS) 14
SWOT (NANNA) 15
- KONSEKVENSBEREGNING (OLIVER OG MAGNUS) 15
- MANAGEMENT SUMMARY(SOFIE) 15
BILAG 17

Uddrag
Virksomhedens infrastruktur
Ørsted gør brug af platformen e-sourcing kaldet Scanmarket, som er et elektronisk indkøbsværktøj til fremskaffelse af tilbud, dokumenter og leverandøroplysninger.

Platformen kan også benyttes ved gennemføring af prisforhandlinger hos tilbudsgiverne. Scan Market bliver anvendt til udbudsprocesser på tværs af organisationen og er med til at sikre en ligetil og struktureret udbudsproces, samt kommunikation med tilbudsgiverne.

Menneskelige ressourcer:
Ørsted Academy tilbyder uddannelse, som er skræddersyet til netop den enkelte persons kompetencer og som hjælper folk til at nå deres karriereambitioner.

Ørsted har indgået et samarbejde med bla. Ashridge University, Singularity Nordic, Korn Ferry mm. Samarbejdet omfatter nogle aktiviteter, som skal skabe det bedste fundament for en videre karriereudvikling hos Ørsted.

Hvert år nominerer Ørsted nogle særlige udvalgte medarbejdere, der har et stort potentiale til deres talentprogrammer på tværs af deres tre forskellige karrierespor.

Produkt-og teknologiudvikling:
Ørsted udvikler på deres produkter og teknologier, som gør processen hurtigere og billigere for virksomheden med samme kvalitet.

Ørsted har i 2019 købt en ejerandel i et skotsk selskab, Pict Offshore. De har sammen udviklet en ny teknologi, som gør selve driften og vedligeholdelsen af vindmøllerne nemmere for teknikerne.

Systemet de har udviklet har navnet “Get Up Safe” og fungerer som et bevægelses kompenserende hejseværk, som skal benyttes når teknikerne skal gennemgå eller reparere på vindmøllerne.

Ifølge Ørsted gør systemet “Get Up Safe” det lettere, at transporter teknikkerne fra båden til vindmølle platformen på åbent hav, arbejdet bliver udført langt mere sikkert og samtidig kan dette system føre til besparelser for Ørsted.

Indkøb/ forsyninger
Ørsted har en indkøbsafdeling kaldet Procurement, som har ansvaret for at forhandle og indgå indkøbsaftaler vedrørende indkøb og aftaler af varer og tjenesteydelser for hele Ørsted-koncernen.

Ørsted er med til at sikre Danmarks grønne omstilling og har her taget nogle tiltag. De har valgt at satse på Bæredygtig biomasse, som er mere klimavenligt i stedet for opvarmning via kul.

Ørsted har nogle leverandører fordelt rundt i verden der levere deres råvare, hvilket består af resttræ i form af træpiller og træflis, fra de bæredygtige drevne produktionsonskove.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu