Indledning
CSR også betegnet som Social Cooperate Responsibilities, har de sidste på år spillet en stor rolle for de enkelte virksomheder.

Dette er grundet at kunderne er begyndt at stille krav til andet bare pris og kvalitet, men nu også til hvorvidt de sociale og etiske værdier er i orden i form af fremstilling af produkterne.

Dertil giver har kunderne en forventning om at de større virksomheder bidrager til at verden bliver et grønnere sted.

De nye holdninger har derfor gjort at virksomhederne er blevet nødt til at skærpe sig ind og tilpasse hvad de gør af forskel for verden. - Herigennem er det ofte den bæredygtige fremgangs fortælling der ses oftest.

Igennem opgaven vil jeg have Thise Mejeri som primært holdepunkt, men samtidig også komme lidt over i hvordan det foregår i Usa.

Hertil kulturforskelle, CSR-strategier, samt kvalitets rolle på det amerikanske mælkemarked.

Indholdsfortegnelse
Thise Mejeri, Opgaveformulering 3.
- Indledning.
- Historien
- Thise CSR-profil
- Vækst og konkurrence
•Analyser med udgangspunkt i kulturteori de væsentligste forskelle mellem det danske og amerikanske eller britiske marked.
- Salget af mælk på det amerikanske marked.
- Udkonkurrerende Virksomheder
- Arbejdsmarkeds Forskelle.
- Søgsmål
- Amerikansk mælk
•Diskutér med afsæt i ovenstående analyse, hvilken betydning disse forskelle har på kommunikation af virksomhedens CSR-aktiviteter

Uddrag
Thise mejeri har de sidste par år haft en stabil udvikling og opnåede i 2018 en årlig omsætning på svimlende 1.045 millioner kroner

Hvilket svarer til en stigning 2,1% fra det forrig år hvor den årlige omsætning var 998 millioner kroner.

Den årlige omsætning var dog ikke det eneste der steg og i året 2018 kunne Thise præsenterer et årligt resultat med en stigning på knap 4,5 millioner som betød at deres årlige resultat var 29 millioner kroner. Hvilket er 2,5 millioner over budget. ^4

Thise Mejeri er et andelsmejeri som er ejet af danske landmænd. Sammenlagt er der nu 70 andelsejere hvor der i perioden 2008 - 2018 er kommet 28 nye andelsejere til.

Sammenlagt har de 70 landmænd en samlet mælkeproduktion på godt og vel 275.000 liter mælk om ugen, hvilket svarer til en liter mælk om ugen til hver 5 dansker.

Når vi snakker konkurrenter er der ingen tvivl om at Arla Food med en omsætning på 7.695 millioner i 2018 er de klart de mest førende på markedet.

Hvis vi derimod skal kigge på Thises production, producerede de i 2019 84 ton mejeriprodukter. Dette er dog tæt efterfulgt af Mammen mejeri som i 2019 producerede hele 70 ton.

Ud Fra disse tal vurderer jeg derfor Mammen som en af Thises tætteste konkurrenter. - I disse regnestykker er hele produktsortimentet medregnet. ^5

Thises største kunde er Coop Danmark som bla. står for B2C salget af deres mange produkter. Derudover er de også i tæt samarbejde med irma hvoraf de bla. producerer Irmas mejeriprodukter bestående af mælk, ost, yoghurt og smør.