Indledning
Begrebet ”Corporate Social Responsibility” er efterhånden gået hen og fået en endnu større betydning.

Samfundet, som vi lever i, hænger uadskilleligt sammen med erhvervslivet, og der kommer derfor hele tiden stigende krav til, at virksomheder skal inddrage etiske, sociale og miljømæssige hensyn inden for deres forretningsaktiviteter.

I dag prøver adskillige virksomheder at være mere proaktivt indenfor dette område, for at gøre en tjeneste for samfundet.

En af disse virksomheder er brødproducenten Kohberg Bakery Group A/S, der årligt udgiver deres CSR-rapport, om hvordan de hverdag gør en forskel for leve op til deres samfundsansvar.

Indholdsfortegnelse
Indledning 1
Problemformulering 1
Metodeovervejelser 2
Redegørelse 3
Analyse 4
Diskussion 7
Konklusion 8
Litteraturliste 8
Bilag 10

Uddrag
Kohberg udtaler, at de hver eneste dag arbejder målrettet på deres Corporate Social Responsibility, fordi den skaber værdi for samarbejdspartnere, kunder og Kohberg selv.

De arbejder med at handle ansvarligt og prøver at påvirke omgivelserne som Kohberg befinder sig i til at gøre det samme.

FN´s verdensmålet nr. 12, som er at være ansvarlig for sit forbrug samt produktion, betyder at selvom deres økonomiske vækst kan medføre større produktion, vil de fokusere på hvordan de bedst muligt kommer af med deres affald.

Kohberg har derfor forpligtet sig at være særligt opmærksom på hvordan, de genbruger og reducere deres affald.

Kohberg udtaler at de i op til 2017 bygget op på ti ud af de 17 FN’s Global Compact principper.

Deres store fokus har lagt hos Miljø & Klimaet samt Mennesker og Sundhed. Senere hen i 2018-19 har de ændret deres metode angående CSR-rapportering.

Faktorer som klima, miljø og bæredygtighed spiller en væsentlig rolle hver eneste dag for bageriet.Kommunikationen mellem leverandører og interessenter er vigtig for Kohberg.