Indholdsfortegnelse
Indledning .......................................................................................... side 3
Besvarelse 1 ........................................................................................ side 3-4
Besvarelse 2 ........................................................................................ side 4-5
Besvarelse 3 ........................................................................................ side 5-6
Besvarelse 4 ....................................................................................... side 6
Besvarelse 5 ....................................................................................... side 7
Kort konklusion .................................................................................... side 7
Kildeliste ............................................................................................ side 8

Uddrag
På bilag 5 ser vi et markedskort som er resultat af en markedsanalyse på det danske marked for Kohberg.

Analysen er udarbejdet ved hjælp af 1200 telefoninterviews hvor deltagerne er tilfældigt udvalgt fra 15 år og opefter.

Ud fra markedskortets informationer kan vi se at, ud af de 1200 de har spurgt kender 95% af personerne Kohberg og 5% har ikke kendskab til virksomheden.

Hvis man ser stikprøven som et billede af hele befolkningen så er det jo rigtig godt for Kohberg at 95% af den danske befolkning har kendskab til dem.

Udover dette ser vi at ud af de 95 der kender til Kohberg, så har hele 80% prøvet at smage deres brød, det vil altså sige der er 15% der ikke har, dette bliver delt op i to kategorier.

Hvis vi starter med at så på den kategori af folk der har smagt deres brød, så er der kun 10% der har Kohbergs brød som præference mens 15% vælger helt at fravælge Kohbergs brød. Det vil altså sige at det sidste parameter med folk der ikke hverken fravælger eller altid vælger Kohbergs brød fylder hele 55%.

Det er nok ikke det scenarie Kohberg ser som det allerbedste, de vil jo selvfølgelig rigtig gerne have nogle af de her 55% over til at præferere Kohberg frem for andre og også få ændret holdningen til Kohbergs produkter på nogle af de 15%.

Hvis vi kigger på de 15% der aldrig har smagt Kohberg kan vi se at 8% faktisk har en positiv holdning over for Kohberg selvom de ikke har smagt deres produkter. Der er samtidig 5% der ikke har nogen holdning til Kohberg og så er der faktisk kun små 2% der har en negativ holdning over for Kohberg, hvilket egentlig er meget fint.

Så ud fra denne analyse kan vi konkludere at det ikke er den største faste kundemængde de har. Derimod har de til gengæld nogle produkter som folk vælger nogle af de gange de handler, men langt fra altid.

Position er egentlig udmærket de sidder på 10% af kunderne og er ofte noget folk vælger uden at gentage købet hver gang, dette er jo også meget fint i og med at folk ligesom også lægger mærke til Kohberg selvom de ikke altid køber det. Dog er der plads til forbedringer.

Dog er dette markedskort ikke den mest præcise analyse man kan finde. Det er først og fremmest 15+ og det er ikke typisk, at det er de 15-årige der går ned og køber brød til hjemmet i supermarked, derfor har de måske ikke en reel holdning til Kohbergs produkter men bare svarer et eller andet.