Synet på EU | Samfundsfag | 10 i Karakter

Indledning
Borgerne i henholdsvis Italien og Danmark er blevet spurgt om de mener, at EU samarbejdet er en god ting for deres land.

Generelt er Italiens befolkning under gennemsnittet af tilfredshed med medlemskabet i EU. Forskellen af tilfredshed mellem Italien og EU generelt

ses især i den seneste måling i Nov-Dec 2020, hvor 39% af italienerne synes at EU er en god ting, hvor gennemsnittet i EU når op på 63%.

Italien er derfor en outliner i forhold til generel tilfredshed i EU. Fra første måling i Sept-Oct. 2007 til sidste måling i Nov-Dec. 2020, er opbakningen til Italiens medlemskab i EU

ifølge italienerne, faldet fra 50% til 39%. Derimod er opbakningen generelt steget i EU. Fra det førnævnte interval er det i denne periode steget med 58% til 63%.

Uddrag
I figuren “differences between the EU and Italy/Denmark” med spørgsmål bliver borgende spurgt om de føler de har haft gavn af EU samarbejdet.

Her kan flygtningekrisen spejles i hvordan krisen har haft forskellig effekt på henholdsvis grænselande og ikke grænselande.

I 2015 udbryder krig med terrorgrupper i Østen og det gør at mange søger på flygt, fra primært Syrien, mod Europa.

Geografisk set ligger Syriens vestkyst mod middelhavet, som også er hav til nogle europæiske grænselande. Det medfører at mange flygter over middelhavet, og søger til Europas grænselande for at få asyl.

Her ligger lande som Grækenland og Italien. Antallet af flygtninge kom til et samlet antal af 1,2 millioner i 2015.

Grundet Dublin-forordningen skal flygtningene søge asyl i det første land de kommer til i Europa. Dermed blev grænselandet Italien hårdt ramt af denne krise.

Italiens procentpoint falder med 6% fra perioden 2015-2016 i den førnævnte tabel. Derimod stiger Danmarks procenttal med 2% fra 2015-2016 som ikke Europæisk grænseland mod østen.

Her ses forskellen på de to lande og hvilken effekt flygtninge krisen har haft på to forskellige lande.

Forklaringen på at Italiens tal ser sådan ud, kan være grundet den manglende solidaritet som Italiens borgere føler for EU-fælleskabet som grænselande.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu