Stryhns AS | Virksomhedsanalyse | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
1.1 (20 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Stryhns A/S.

1.2 (30 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018. Se spørgsmål 1.1.
- Indekstal for indtjeningsevnen
- Indekstal for kapitaltilpasning

1.3 (20 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.
- Overskudsgraden
- Aktivernes omsætningshastighed

1.4 (10 %)
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning er faldet fra 30,1 % i 2017 til 26,7 % i 2018.

1.5 (10 %)
Vurder, hvilke vækststrategier Stryhns A/S bruger.

1.6 (10 %)
Diskuter, om det er en fordel for Stryhns A/S løbende at reducere klima- og miljøpåvirkningerne fra virksomhedens aktiviteter.

Uddrag
Totalmarkedet i Danmark, som Stryhns befinder sig på har været præget af nogle strikse rammebetingelser, og samtidig er pris stadig en konkurrenceparameter, som dominerer markedet betydeligt.

Dette har resulteret i, at markedet har oplevet en nedgang. Dog, har Stryhns A/S oplevet en positiv økonomiske udvikling fra 2017 til 2018, hvilket primært skyldes, at de har opkøbt K-salat.

Opkøbet K-salat har medført, at Stryhns har kunne udvide deres produkt portefølje, og dermed ramme en væsentligt større målgruppe. Det har givet dem en større markedsandel.

Yderligere, har opkøbet også været med til at skabe nogle nye arbejdspladser hos Stryhns, hvilket har betydet, at de har kunne tilegne sig helt nye kompetencer

som kan bruges til at udvikle og eksekvere på deres fremtidige strategiske tiltag. Dette har været en af årsagerne til, at de har oplevet en positiv økonomisk fremgang.

---

Nettoomsætningen er steget med 48% fra 2016 til 2018, hvilket er en positiv udvikling. Stryhns omkostninger til råvarer og hjælpematerialer er steget med 66% siden basisåret, og dette påvirker Nettoomsætningen negativt

da omkostningen er steget mere end nettoomsætningen. Årsagen til, at omkostningerne er steget så meget på denne post, kan skyldes, at markedet for råvarer er præget af meget få udbydere

hvilket gør at udbydere sætter deres priser op. Andre eksterne omkostninger er i perioden 2016 til 2018 steget med 19%, hvilket er positivt, da omkostningen er steget mindre end nettoomsætningen.

Personaleomkostningerne er steget med 49%, og dette er en negativ udvikling, da omkostningen er steget mere end nettoomsætningen.

Dog er denne udvikling et resultat af at de har opkøbt K-salat, hvilket har gjort, at de har fået en masse nye medarbejdere, som de skal betale løn til hver måned. Af- og nedskrivninger er steget med 22% fra 2016 til 2017, og så er de steget med 83% fra 2017 til 2017.

Dette er en negativ udvikling, da af-og nedskrivninger er steget mere end nettoomsætningen. Den høje stigning i perioden 2017 til 2018 skyldes

at Stryhns har været påvirket af høje afskrivninger i forbindelse med købet af K-Salat. De bogførte afskrivninger er på 58,9 millioner kroner, hvilket er næsten dobbelt så meget som i 2017.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu