Stryhns AS | Virksomhedsanalyse | VØ noter

Indholdsfortegnelse
Opgave 1 - Virksomhedsanalyse

1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Stryhns A/S.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018.

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.

1.4 (5 %)
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning er faldet fra 30,1 % i 2017 til 26,7 % i 2018.

Opgave 2 - Forretningsplan og likviditetsbudget

2.1 (5 %)
Redegør for, hvilke fordele Nicklas Tørring kan opnå ved at udarbejde en forretningsplan for proffswim.dk.

2.2 (5 %)
Udarbejd et likviditetsbudget opdelt på halvår for proffswim.dk for 2020/21.

2.3 (5 %)
Vurder, hvor stort et driftslån Nicklas Tørring skal bede banken om, hvis proffswim.dk skal have tilstrækkelig likviditet det første driftsår.

Opgave 3 - Omkostninger og indtjening

3.1 (5 %)
Forklar, om de årlige afskrivninger er variable omkostninger eller kapacitetsomkostninger.

3.2 (5 %)
Beregn de årlige afskrivninger og værdien ved årets slutning for hvert af de 5 år.

3.3 (5 %)
Diskuter, hvordan anskaffelsen af nyt inventar vil påvirke Metcon A/S’ indtjening i de kommende 5 år.

Opgave 4 - Rapportering
4.1 (5 %)
Forklar, hvordan saldoen på tkr. 86.732 på konto 1100: Varesalg er fremkommet.

4.2 (10 %)
Opstil balancen for Pure Organic ApS pr. 31.12.2019.

4.3 (5 %)
Vurder, hvilken regnskabsklasse Pure Organic ApS tilhører.

Uddrag
Nettoomsætningen er steget med 48% fra år 16 til år 18. Dette er blandt andet grundet købet af K-Salat, som Stryhns overtog pr. 1. december 2017

som har været stærkt medvirkende til den kraftigt øgede omsætning i 2018. Jeg kan se på indekstallene at de, i forhold til indtjeningen, er steget i takt med at nettoomsætningen også er steget i løbet af perioden.

Opkøbene har skabt ekstra mange nye arbejdspladser, som blandt andet har påvirket personaleomkostningerne, som er steget med 49% fra år 16 til år 18.

Nettoomsætningen er også blevet påvirket positivt grundet det ekstra arbejdskraft, dog er personaleomkostningerne stadig steget 1 % mere end omsætningen, hvilket ikke er så positivt for virksomheden.

I dag har Stryhns A/S 360 medarbejder. Omkostninger til råvare og hjælpematerialer er også steget dog med hele 66 % fra år 16 til år 18, idet flere opkøb kræver ekstra råvarer til produktionen af et større sortiment.

Af- og nedskrivningerne er blevet påvirket enormt meget hele 105%. Årsagen til stigningen kan være grundet de mange opkøb

som blandt andet har medført til at Stryhns A/S har udvidet både for at effektivisere deres forretning i forhold til produktudvikling samt de mange nye arbejdspladser

som højst sandsynligt har kravet nyt inventar. Investeringen i nyt rensningsanlæg på Stryhns A/S fabrik i Graasten har også været med til at indekset for af- og nedskrivningerne er steget gevaldigt

samt deres investeringer i at ændre køleprincipper og køleløsninger på deres fabrik i Roskilde. De er gennem en længere periode blevet ejere af flere ting, som har gjort deres mulighed for større investering muligt.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu