Indledning
I denne rapport vil det primære fokus være på hvilken betydning det sted man vokser op i, har for en. Jeg har besluttet at have fokus på som sagt betydningen for det sted man vokser op i, og hvordan det kommer til at reflektere og spejle sig på individet selv.

Der er enorme forskelle på hvordan ens opvækst præger en alt efter hvor og hvordan barndommen har været.

Danmark var i stor udvikling fra 1850-1950 grundet industrialiseringen og senere hen urbaniseringen, som gjorde præg af at befolkningen flyttede fra land til by.

I min rapport vil jeg redegøre for Aarhus og forstædernes udvikling i tidsperioden 1850-1950. Dette vil være udgangspunktet til min analyse.

Jeg vil foretage en analyse af Jørgens Leths film Aarhus (2005), det vil jeg gøre grundet at kunne vurdere Jørgen Leths barndom og opvækst, og hvad stedet har gjort præg af på Jørgen Leth.

Generelt i analysen vil jeg også lægge vægt på indholdet og netop tendenserne der er i filmen.

Indholdsfortegnelse
Indledning…………………………………………………………………………………………...3

Redegørelse for Aarhus og forstædernes udvikling i årene 1850-1950………….4

Analyse af Jørgen Leths film Aarhus med fokus på genre og fortælleformer……….5

Kildekritisk analyse…………………………………………………………7

Perspektivering……………………………………………………………...8

Vurder hvilken rolle den århusianske cykelbane kommer til at spille i Jørgen Leths
fremtidige liv………………………………………………………………………………………...8

Diskutere afslutningsvis stedets betydning for individet…………………9

Kildeliste……………………………………………………………………………………………10

Uddrag
De mange nyåbnede fabrikker og udvidelsen på havnen, medførte en stor forandring befolkningsmæssigt, folk begyndte at strømme til Aarhus for at bosætte sig og søge arbejde så Aarhus befolkningstal steg fra 7.000 til 15.000 i mellem 1840-1870, grundet at Aarhus var blevet et langt mere attraktivt sted at arbejde, grundet alle de nye fabrikker og potentialet byen havde.

Havneudvidelserne gjorde så handelsmulighederne strakte sig længere end aldrig før, og dermed kom der en kapital til byen som gjorde at forudsætningerne for byens vækst var klare, grundet kapitalen og befolkningstallet steg i takt med årene der gik, blev det altså klart at Aarhus var Danmarks andenstørste by efter hovedstaden København .

Omkring 1900-tallet voksede befolkningstallet op over de 50.000 indbyggere den gamle åhavn var skiftet ud med en ny moderne havn ved kysten og nu kom jernbanen ikke kun ind til Aarhus men også ud til den nye kysthavn .

Der kom et enormt stort skifte af Aarhus fysiske udseende, da der blev bygget nye kvarterer af etageejendomme som de nye industriarbejdere skulle bosætte sig i og dermed vil danne sig sin familie i Aarhus centrum.

For at vise byen var i fremgang i en ny og moderne form påbegyndte bystyret i 1880 en masse prestigeprojekter, et af disse prestigeprojekter var Clemensbroen over åen, og i de omkringliggende omgivelser var der gadeplan i to etager, hvor det var tydeligt at inspirationen kom fra storbyer andre steder i Europa, og man ville prøve at danne et lignende billede i Aarhus .

I 1930 ramte Aarhus 101.000 indbyggere som tidligere var det stadig havnen og industrien som var den primære faktor i Aarhus, som sagt så blev havnen udvidet op til flere gange, og det skete også i 1900-tallet, dog var der en ændring i Aarhus, byen begyndte at ændre retning qua af at der kom uddannelsesinstitutioner, den mest markante uddannelsesinstitution var Aarhus universitet.

Universitet blev etableret i 1928 og det var landets første universitet uden for Københavns område. Via uddannelsesmulighederne i Aarhus blev Aarhus by den mest dominerende by i hele Jylland, og det ændrede sig til Jyllands centrum.

Bystyret indførte hele tiden nye initiativer i gang, og nogle af dem var landets første funktionalistiske bygninger, og beliggenheden var selvfølgelig nær åen, grundet den økonomiske støtte fra staten var netop sådan nogle projekter mulige at få gjort færdige .