Storbritannien | International økonomi

Indholdsfortegnelse
1. Forklar på baggrunden af bilag 1 reallønsudviklingen i Storbritannien i perioden 2005 til 2014.

2. I bilag 2 nævnes:
- “Underskuddet kan nedbringes på to måder - enten ved at reducere de offentlige udgifter eller ved at skrue op for skatterne.”
- Beregn virkningerne på Storbritannien BNP af en finanspolitik stramning på 10. Mia. GBP på baggrund af følgende finanspolitiske multiplikatorer:
- Års multiplikator for øget offentligt forbrug: 0,74
- Års multiplikator for øget indkomstskat: -0,15
- Forklar forskellen på de to finanspolitiske instrumenters virkning det første år på Storbritanniens BNP.

3. Forklar på baggrund af bilag 3 hvordan efterspørgselssiden i forsyningsbalancen forventes at påvirke den økonomiske vækst i Storbritannien i 2014 - 2016

4. Analyser med udgangspunkt i bilagene 1, 4, 5 og 7 udviklingen 1 Storbritanniens priskonkurrence.

5. Notat: Du er ansat som medarbejder i finansministeriet og har fået til opgave at skrive et notat. Notat skal være en vurdering af konsekvenserne af de forventede rentestigninger nævnt i bilag 6. Vurdering skal tage udgangspunkt i sektorerne i det økonomiske kredsløb. Kom endvidere med forslag til, hvad der politisk kan gøres for at opretholde væksten. Inddrag økonomisk politik.

Uddrag
Der er fokus på 2005, 2009 og 2014, da det er de mest interessante år. I 2005 lå den gennemsnitlige ugeløn på ca. 5%, hvor forbrugerpriser lå på ca. 2%.

I dette år lå lønnen højere end prisen og derfor havde forbrugerne en bedre købekraft. I 2009 lå den gennemsnitlige ugeløn på ca. -5,3%, hvor forbrugerprisen lå på ca. 2,9%.

Lønnen lå altså rigtig lav i forhold til prisen, og derfor havde forbrugerne en rigtig dårlig købekraft. I 2014 lå den gennemsnitlige ugeløn på ca. -2%, hvor forbrugerprisen lå på 2%.

Derfor havde forbrugerne i dette år heller ikke en god købekraft, men en forbedret en i forhold til 2009.

---

Finanspolitik stramning for Storbritannien BNP er på 10. Mia. GBP. og multiplikatoren for øget offentligt forbrug er på 0,74. Regnestykket bliver således: 10 mia.kr.*0,74=7,4 er den samlede ændring. Her har vi benyttet formlen for multiplikator beregning.

Staten havde underskud i 2014 og ønskede at reducere dette. Deres plan var at få budgettet i plus senest i 2018.

Staten fandt frem til to lønninger – enten at reducere de offentlige udgifter eller ved at skrue op for skatterne, men finansministeren ønskede ikke at skrue op for skatterne.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu