Storbritannien | International økonomi

Opgavebeskrivelse
1. Forklar på baggrund af bilag 1 reallønsudviklingen i Storbritannien i perioden 2005 til 2014

2. Beregn virkningerne på storbritanniens BNP af en finanspolitik stramning på 10 mia. GBP på baggrund af følgende finanspolitiske multiplikatorer:
1. års multiplikator for øget offentligt forbrug 0,74
1. års multiplikator for øget indkomstskat -0,15

3. Forklar forskellen på de to finanspoltiske instrumenters virkning det første år på Storbritanniens BNP

4. Vurder de langsigtede virkninger på BNP af at beskære de offentlige udgifter med mere end 100 mia. kr. som finansministeren ifølge bilag 2 ønsker at gøre

5. Forklar på baggrund af bilag 3 hvordan efterspørgselssiden i forsyningsbalancen forventes at påvirke den økonomiske vækst i Storbritannien i 2014-2016

6. Analyser med udgangspunkt i billagene 1,4,5 og 7 udviklingen i Storbritanniens priskonkurrenceevne

7. Vurder med udgangspunkt i sektorerne i det økonomiske kredsløb konsekvenserne af de forventede rentestigninger nævnt i bilag 6.

Uddrag
b. Forklar forskellen på de to finanspoltiske instrumenters virkning det første år på Storbritanniens BNP

Kigger vi på forskellen på de to finanspolitiske instrumenter er det at den ene går ind og påvirker vores efterspørgsel direkte, hvor den anden blot påvirker indirekte. Først kan vi kigge på den finanspolitiske stramning på 10 mia. GBP. Her kan vi altså se at det påvirker efterspørgsel direkte, da det offentlige forbrug og varerkøb blandt andet det som påvirker efterspørgslen.

Det er der menes med at det er en direkte effekt er at det har en direkte effekt på efterspørgslen ved at staten gå ind og laver finanspolitiske stramninger på det offentlige forbrug. Det får en negativ effekt på BNP og påvirkning på efterspørgslen, når der kommer en stramning på det offentlige forbrug og det bliver formindsket. Dette har altså en hurtig virkning inden for det første år på Storbritanniens BNP og vil påvirke BNP negativt.

Går vi derefter ind og kigger på den anden finanspolitiske stramning. Når de laver en stramning i indkomtskatten er det ensbetydende med at de sætter skatterne op og på den måde påvirker de så landets efterspørgsel, hvilket på en indirekte måde påvirker landets efterspørgsel. Dog vil det betyde at forbrugerne skal betale mere i skat, hvilket vil give dem færre penge mellem hænder. På den måde vil forbrugerne bruge færre penge, hvilket vil påvirke vores efterspørgsel negativ. Ved den ville man først på længere sigt kunne se påvirkningen.

c. Vurder de langsigtede virkninger på BNP af at beskære de offentlige udgifter med mere end 100 mia. kr. som finansministeren ifølge bilag 2 ønsker at gøre

Hvis vi til sidst kigger på den langsigtede virkning på BNP af at beskære de offentlige udgiver, vil der altså blive skabt en større ulighed i Storbritannien. 100 mia. kr. er mange penge hvilket vil betyde store beskæringer på mange velfærdsområder. Vi hører dog i bilag 2 at steder som sygehusvæsenet, skolerne, udviklingsbistand og udstyret til forsvaret er fredet områder.

Dog er der områder som især vil påvirke familie og unge som er flyttet hjemmefra eller flytter. Her vil boligsikring for unge blive ramt hårdt, men også bare priser på at få hentet affald og parkering stiger. Boligsikringen har allerede tidligere fået kniven som de siger i bilag 2 men dette sætter ikke en stopper for at regeringen vil sætte mængden af penge som kommende regeringer må bruge på velfærd.

De mener altså at tingene er unødvendige og derfor vælger de at skære kraftigt ned på det

Alt i alt kan dette gå ind og påvirke forbruget i landet så forbruget bliver sunket. Vil det påvirke landets BNP negativt. For eksempel vil unge få større udgifter til husleje. Det gør så Storbritannien vil opleve et fald i BNP på grund af de store nedskæringer i udgifter

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu