Sticks’n’Sushi | Analyse

Indholdsfortegnelse
Karakteristik
Analyse af konkurrencesituation
- Skydeskivemodel
- Konkurrenceform
- Eksportbarrierer og eksportberedskab
- Internationaliseringsproces
Konklusion på internationalisering
Diskussion af virksomhedens fremtidige vækststrategier
- Ansoffs vækstmatrix
Konklusion på fremtidige vækststrategier
Konklusion

Uddrag
Sticks’n’sushi blev stiftet den 22. Marts 1994 af Kim Rahbek Hansen og Thor Andersen. Den dag i dag ejer Kim og Thor stadigvæk 51% af virksomhedens, mens den resterende del ejes af Maj Invest Equity.

Sticks’n’Sushi er en dansk produktionsvirksomhed, som har specialiseret sig i produktionen af sushi, dips og forskellige sticks.

Som virksomhedsnavnet indikerer er virksomheden særligt kendt for deres sticks og sushi, som både kan spises i restauranten og købes som take-away.

Dette betyder også, at virksomheden befinder sig på markedet for B-2-C, fordi produktet bliver solgt direkte til forbrugeren. Sticks’n’Sushi beskæftiger i dag omkring 1100 ansatte, som varetager opgaver i København, London og Berlin .

Dette betyder også, at Sticks’n’Sushi er en international virksomhed, som befinder sig i Danmark, England og Tyskland.

Virksomhedens internationalisering har tilegnet sig Uppsala modellen, fordi virksomheden startede i Danmark og bevægede sig stille og roligt ud på eksportmarkederne.

Sticks’n’sushi havde i starten et helt unikt produkt, hvorfor de benyttede sig af konkurrencestrategien differentiering, hvor man specielt differentierede sig på, at det var muligt at bestille take-away.

I dag kan man sige, at virksomheden bevæger sig mere over mod omkostningsleder, fordi store dele af produktionen foregår samme sted og ikke i den enkelte restaurant.

Derudover er flere restauranter begyndt at tilbyde sushi som take-away. Dog er det vigtigt at sige, at virksomheden ikke tilegner sig omkostningsleder hundrede procent og til stadighed vil benytte dig af strategien differentiering.

Sticks’n’sushi befinder sig på et marked med monopolistisk konkurrence, fordi der er mange konkurrenter på et heterogent marked.

Sticks’n’sushi anvender vækststrategien markedspenetration, da man hele tiden prøver at øge markedsandelen gennem markedsføring.

Sticks’n’sushi har ikke defineret en helt klar målgruppe. De henvender sig til familier og singler, som har brug for forkælelse eller fejring af begivenheder.

Derudover henvender man sig til forretningsfolk og turister der besøger byerne. Til sidst er det værd at nævne, at kvinder i stigende grad vælger sushi som take-away, hvilket også betyder, at virksomheden henvender sig til netop disse.

---

Eksportbarrierer og eksportberedskab
Ved geografisk ekspansion opstår ofte forskellige former for eksportbarrierer.

Dette kan både opstå i form af sprog, kapital, produktets egnethed og den fremmede kultur.

Sticks’n’sushi har valgt at benytte sig af nærmarkedsmetoden, hvilket betyder at de i første omgang har valgt markeder der ligger tæt på Danmark.

Her blev London i første omgang valgt. Ved ekspansion til London ses ikke de store eksportbarrierer. Sproget er engelsk, som er et verdensomspændende sprog.

Sproget engelsk kan ikke ses som en truende eksportbarrierer. Dog har det været nødvendigt at sørge for, at få den danske humor oversat, så den passer ind i de lande der ekspanderes til.

Kravet om kapital er selvfølgelig stor ved åbning af restaurant i London, men virksomheden oplevede et godt resultat, som muliggjorde at der var kapital til åbning i London.

Den største reelle eksportbarrierer der ses er, at det var uvist, hvordan forbrugerne i London ville tage imod produktet.

Man så et hul i markedet, men dette er ikke ensbetydende med, at forbrugerne vil tage imod konceptet med åbne arme.

Man kunne forestille sig en masse eksportbarrierer der kunne have været truende ved geografisk ekspansion, men virksomhedens eksportberedskab har nedbragt disse barrierer.

Virksomheden havde kapital og de havde undersøgt markedet godt. Det kræver ikke sprogkyndige at skulle markedsføre sig på engelsk, hvilket selvfølgelig også er en fordel.

Som konsekvens af et godt eksportberedskab samt et undersøgt marked har Sticks’n’Sushi også oplevet stor succes i den engelske hovedstad .

Internationaliseringsproces
Sticks’n’sushi startede i 1994 i Danmark, hvor man åbnede en restaurant i Nansensgade i København.

Derefter åbnede man yderligere 8 restauranter i København, før det var tid til geografisk ekspansion. Her valgte man i 2012, at der skulle åbnes en restaurant i London, nærmere bestemt i Wimbledon.

Et år senere valgte man at åbne endnu en restaurant i London, denne gang beliggende i Covent Garden.

I dag driver Sticks’n’Sushi 5 restauranter i London og har haft stor succes med deres ekspansion til London. I januar 2017 valgte man at åbne en stor restaurant i Berlin, hvilket er kædens nyeste åbning i udlandet .

Ud fra denne beskrivelse står det klart, at virksomheden har fulgt Uppsala modellen. Dette betyder, at virksomheden starter på hjemmemarkedet og bevæger sig langsomt ud på eksportmarkederne.

Sticks’n’Sushi befandt sig i Danmark i 18 år, før man valgte at åbne i andre lande. Da man endelig valgte at åbne i London bevægede man sig også langsomt frem, hvor man ikke åbnede en hel række af restauranter på samme tid.

Virksomheden er altså stille og roligt skridt for skrift blevet internationaliseret og har haft stor succes med dette .

Virksomhedens menukort, markedsføring og priser er stort set de samme som i Danmark, hvilket også betyder, at man har standardiseret store dele af konceptet. Restauranterne bliver dog differentieret i design, så de passer ind det enkelte sted.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu