Indholdsfortegnelse
1. Foretag en definition af den branche Letz Sushi befinder sig i på det danske marked.

2. Foretag en analyse af den i spørgsmål 1 definerede branche. Analysen skal munde ud i en velbegrundet vurdering af branchens attraktivitet.
- Konkurrenter i branchen
- Kunder
- Nye indtrængere
- Substituerende produkter
- Leverandører

3. Analyser og vurder, hvorledes faktorer i den uafhængige omverden kan påvirke attraktiviteten af denne branche og hvordan.
- Kulturelle forhold:

Uddrag
Et kort svar på definitionen er fødevarekæder eller restaurants kæder, da det er en sushi restaurant.

For at komme endnu tættere på en definition er det kinesiske fødekæder, da sushi jo er en kinesisk opfindelse