Statistiske deskriptorer | Emneopgave | 12 i karakter

Problemformulering
Hvordan kan man bearbejde talmateriale og hvor møder vi det i hverdagen?
Jeg vil i forbindelse med følgende emne komme ind på:
- Statistiske deskriptorer
- ikke grupperede observationer
- Grupperede observationer
- Diagrammer (Histogram, sumkurve mm.).

Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse: 1
Problemstilling 2
Redegørelse 2
- Statistik i Hverdagen 2
- Statistiske deskriptorer 2
- Grupperede observationer og Diskrete fordeling 3
- Deskriptorer til de Diskrete observationer. 5
- Deskriptioner til grupperede observationer 9
- Diagrammer 11
- Diagrammer for Diskrete observationer 11
- Diagrammer for grupperede observationer 13
- Kildeliste 14

Uddrag
Statistik i Hverdagen
Statistik er en måde at holde styr på sin data, og det kan være alt data. Alt fra fravær i skolen, til hvor mange burgere der er blevet solgt på et år.

Derfor er det noget vi ikke kan undgå i vores dagligdag. Vi tænker ikke så meget over, at det er en del af hverdagen, men det er noget vi hele tiden bruger. Man møder statistik flere steder i hverdagen.

Et af stederne er i medierne lige nu, hvor det er meget aktuelt med statistiske deskriptorer som beskriver coronapandemiens udvikling.

En statistisk deskriptor som ofte bliver brugt, er den summerede hyppighed over antal vaccinerede i alt, herunder også frekvensen både som grupperet og ugrupperet.

Jeg vil tage udgangspunkt i dette eksempel hele opgaven igennem: En klasse på 25 elever har været til prøve i matematik hvor de har fået følgende karakter. 0, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 7, 7, 7, 7, 7, 10, 10, 12

---

- Fjerde kolonne er Summeret hyppighed (H_i). Er hyppigheden for hver observation, langt sammen. Man starter med det første tal i hyppighed som er i vores tilfæde 0.

Derefter plusser vi det sammen med den næste hyppighed som er 5, hvilket kommer til at give 5. Sådan vil man fortsætte

og ved sidste kolonne i bunden skulle man gerne ramme det samlede antal observationer i undersøgelsen. I vores undersøgelse er det 25 personer som har deltaget, og derfor er vores Summeret hyppighed 25.

- Sidste kolonne er Summeret frekvens(F_i). Det bliver også kladet for kulmuleret frekvens. Det er frekvensen lagt sammen med summen af alle de foregående frekvenser.

Den første summerede frekvens er det samme som den første frekvens. Resten finder man ved at lægge frekvensen sammen med den foregående summerede frekvens.

Den højeste observation/den sidste observation i skemaet, vil have en summeret frekvens på 100%.

---

- Middelværdi er det samme som gennemsnittet, og bliver let blandet sammen med Medianen. Det er to vidt forskellige ting.

Når man finder middelværdien af et datasæt, svarer det til at finde gennemsnittet at tallene. Man skriver det oftest som et x med en streg over: x ̅=middelværdi.

Det kan beregnes på flere måder. Den ene måde er hvor man kan benytte kolonne 1(observationer) og kolonne 2 (hyppighed)

hvor man så beregner summen af de to kolonner ganget sammen, og derefter dividere med antal observationer i alt.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu