Statistiske begreber | Noter

Indholdsfortegnelse
Statistiske begreber
- Observation, x
- Frekvens, f(x)
- Hyppighed, h(x)
- Summeret hyppighed, H(x)
- Summeret frekvens, F(x)
- Kontinuerte data, sammenhængende
- Diskrete data, adskilt
- Stokastisk variabel X
- Sandsynlighedsfelt:
- Udfald
- Udfaldsrum
- Mulig værdi
- Hændelse
- Komplementære hændelse, H ̅:
- Konfidensinterval, pålidelighed
- Subjektive sandsynlighed
- Frekvensbaseret sandsynlighed
- Objektive sandsynlighed
- Bernoulli forsøg = Binomialfordeling
- Den Binomiale sandsynlighedsfunktion:
- Bedste bud for sandsynligheden for succes vil være:
- Middelværdien for en binomialfordeling er givet ved:
- Variansen:
- Spredningen:
- Bevis for binomialfordelingskoefficenten:
- Permutation af r:
- Binomialfordelings tæthedsfunktion:
- Notation binomialfordeling:
- Konfidens og konfidensinterval
- 95%-konfidensinterval for p:
- Eksempel, konfidensinterval:

Uddrag
Observation, x - hvilke værdier man skal regne på
Frekvens, f(x) - hændelse/observationssættet, observationer/muligheder
Hyppighed, h(x) - Hyppigheden for hver observation er det antal gange observationen forekommer
Summeret hyppighed, H(x) - Hvor mange gange der optræder et tal i dette interval, sammenlagt med de tidligere intervaller
Summeret frekvens, F(x) - Hvor mange gange der optræder et tal i dette interval, sammenlagt med de tidligere intervaller

---

Sandsynlighedsfelt: (U,P)
Udfald - Det, der umiddelbart observeres, benævnes i statistiske sammenhænge u (udfald)
Udfaldsrum - alle mulige værdier/ udfald U (udfaldsrummet) - {u_1,u_2 ,u_3…,u_n }
Mulig værdi - kun udvalgte muligheder
Hændelse - en hændelse H er en delmængde af udfaldsrummet U. Med andre ord er en hændelse derfor kun en del af de samlede mulige udfald. F.eks. Lad os kigge på eksemplet med et terningkast. Udfaldsrummet for et kast med en terning er U = {1, 2, 3, 4, 5, 6}.
En hændelse kan fx være sandsynligheden for at få et lige antal øjne. Altså er slagene 2, 4 og 6 vores hændelse, og dette betegnes som: H={2,4,6}
Komplementære hændelse, H ̅: det, det ikke skal være. Det der ikke skal indtræffe. Modsætningen til hændelsen H

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu