Matematikaflevering med statistiske deskriptorer | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Matematik B eksamenssæt december 2016
Opgave 6
- Udregning
- Forklaring

Opgave 8
a) Bestem tre statistiske deskriptorer der beskriver det årlige elforbrug
b) Opstil lineær regressionsmodel af sammenhængen
c) Bestem størrelsen på et hus med et årligt forbrug på 5000 kWh
d) Skriv et indlæg

Opgave 9
a) Bestem de samlede årlige omkostninger
b) Bestem forskriften for de variable enhedsomkostninger og den produktionsstørrelse som minimerer VE

Opgave 11A
a) Bestem forskriften og tegn polygonområdet

Opgave 11C
a) Bestem den årlige rentefod
b) Hvor mange penge har Kasper på kontoen ti år efter?

Uddrag
a) Bestem tre statistiske deskriptorer der beskriver det årlige elforbrug
Jeg har ved hjælp af Excel statistikark fundet frem til følgende deskriptorer

Middeltallet for det årlige elforbrug er 4100 kWh, som også er kendt som gennemsnittet. Det fortæller at i gennemsnit bruger parcelhuse årligt 4100 kWh. Middeltallet kan regnes ved ∑_(i=1)^k▒〖x_i•f_i 〗.

Kvartilsættene:
Den nedre kvartil er 3396 kWh hvilket betyder at 25% af parcelhusene, som i dette tilfælde er 25 parcelhusene, bruger 3396 kWh eller derunder.

Medianen er 4158 kWh hvilket betyder at 50% af parcelhusene bruger 4158 kWh eller derunder.

Den øvre kvartil er 4640 kWh hvilket betyder at 25% bruger 4640 kWh eller derover eller at 75% bruger 4640 kWh eller derunder.

Standardafvigelsen eller spredningen er 820, som fortæller at man i gennemsnit kan regne med at en observation ligger 820 væk fra gennemsnittet, som var på 4100 kWh. Standardafvigelsen kan findes ved s=√(∑▒〖(x_midt-(x)) ̅^2 〗•f(I) )

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu