Funktioner | Matematikaflevering | 12 i karakter

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
a) Reducer
b) Faktoriser ved hjælp af kvadratsætninger

Opgave 2
a) Reducer
b) Udregn

Opgave 3

Opgave 4
a) Hvad er hældningskoefficienten?
b) Bestem linjens skæringspunkter med koordinatsystemets akser

Opgave 5
a) Bestem linjernes skæringspunkt

Opgave 6
a) Udfyld tabellen

Opgave 7
a) Aflæs halveringskontanten på den eksponentielle funktion, hvis graf er vist nedenfor.
b) Bestem ved brug af en formel, fordoblingskonstanten for funktionen

Opgave 8
a) Opstil en formel, der beskriver sammenhængen mellem antallet af internetbutikker og antal år efter 2006.
b) I hvilket år forventes antallet af internetbutikker at nå op på 25000?

Opgave 9
a) Bestem en forskrift for g
b) Bestem halveringskontanten for g
c) Bestem det tidpunkt t, hvor antallet af fluer i populationen ifølge modellen er 300

Uddrag
For at reducere ab 3 skal vi bruge det vi allerede ved. Vi ved at når der står ab, betyder det, det samme som a b og derfor ved vi at vi kan ophæve parantesen og opløfte i 3. ved både a og b

---

For at finde skæringspunktet ved koordinatsystemets akser skal vi bruge vores viden, vi ved at hvis vi sætter 0 ind på x's plads i ligningen, finder vi punktet på y-aksen og ved at indsætte 0 på y's plads i ligningen, finder vi punktet på x-aksen og derved har vi vores skæringspunkt.

---

For at bestemme linjernes skæringspunkt, skal vi bruge to ligninger, først skal vi isolere x, ved at stille vores ligning l op imod vores ligning l, dette er første step, når vi har udregenet x, sætter vi x ind i en af ligningerne vi fra start brugte. Herved kan vi se at vores x = 3 og y = 9, derved er vores linjers skæringspunkt er (3; 9)

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu