Sport24 | SOP | 10 i karakter

Problemformulering
Hvordan kan Sport24 trænge ind på det britiske og hvad skal de være opmærksomme på i forhold til kulturforskelle?

Indledning
Jeg har valgt at skrive min opgave i fagene engelsk og afsætning med udgangspunkt i virksomheden Sport24, idet jeg går meget op i sport og det har altid været noget jeg har dyrket.

Desuden har jeg søgt elevplads i en Sport24 butik. Sport24 er en forholdsvis ny spiller på markedet, når det kommer til levering af sportsudstyr og beklædning til den danske forbruger.

Det er en dansk ejet virksomhed med hovedsæde i Silkeborg og med butikker og outlets over hele landet. Sport24 har desuden en webshop, hvor en stor del af deres salg stammer fra.

Sport 24 er en virksomhed som går meget op i at sport skal være sjovt og noget alle kan deltage i, så derfor har de sko og tøj til alle størrelser og aldre, som er til fornuftige priser.

Indholdsfortegnelse
Indledning 5
Problemformulering 6
Præsentation af fag/metoder 7
Redegørelse 8
Analyse 10
Vurdering 17
Konklusion 19
Litteraturliste 20
Bilag 21

Uddrag
I magtdistance ser man på i hvor høj grad en kulturs medlemmer accepterer magtforskelle og uligheder i samfundet.

Det kan være i familien, i uddannelsessystemet, på arbejdspladsen, mellem sociale klasser osv. I Danmark er der lav magtdistance, vi er det 3. laveste land i verden målt ud fra Hofsteds teori

vi har høj grad af demokrati og tiltro til autoriteterne i landet. I virksomheder er der oftest en flad ledelsesstruktur og ledere betragtes som kollegaer.

Enhver kultur har sin egen plan for hvor stor magtforskel og ulighed der må være i samfundet.

Det er alt fra hvordan familiens roller er, hvem der kan få et ord ind i samfundsdebatten og om der er tydeligt hierarki på arbejdspladserne.

Der eksisterer ikke et samfund i verden hvor alle er lige og der kan være stor forskel på oplevelsen af ulighed og i forlængelse deraf om magtdistancen er høj eller lav.

Individualisme beskriver hvorvidt folk opfatter sig selv som individ eller som medlem af en gruppe.

I et individualistisk samfund tænker folk på sig selv og sin egen forretning og ikke på gruppens. Mens kollektivisme er fællesskab, hvad kan vi opnå med vores samarbejde

og at man skal være loyal overfor sin gruppe. Eksempler kan være vores samfund, hvordan vi varetager vores ældrepleje og opdrager sine børn.

I en kultur der er præget af maskulinitet, er det hårde værdier der dominerer, såsom ufølsomhed, at være ambitiøs og tage hurtige beslutninger.

I lande med høj maskulinitet, ser man oftest lange arbejdsdage og hvor arbejdskulturen er præget af meget lidt ligestilling og hvor mænd er højst i hierarki.

Japan er det land i verden med højeste score indenfor den maskuline kulturdimension, hvor Sverige har dan lavest målte værdi.

I kulturer med høj score på de feminimie værdier, er der mere fokus på de bløde værdier, såsom omsorgsfuldhed, uselviskhed og der er oftest en mere ligelig fordeling af køn i bestyrelser.

I denne kultur dimension beskrives usikkerhed i det forskellige samfund.
I nogle lande ønsker man at undgå usikkerhed og uventede situationer, som opfattes som ubehagelige.

Man prøver at reducere usikkerheden ved at lave regler og rutiner som man skal følge. Eksempelvis er kontrakter ofte omfattende og der løbes ikke nogen høj risiko og oftest stemmer man det samme politisk.

I kulturer med lav score, er man oftest mere afslappede, tåler bedre forandringer og nytænkning som for eksempel iværksætteri.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu