Spionen | Analyse

Indledning
Peter Seeberg, en af de store danske forfattere af den danske modernisme, bringer i novellen ”Spionen” fra novellesamlingen ”Eftersøgningen” sin absurde og eksistentielt undrende tilgang på spil.

Spionfigueren man møder i novellen, ønsker at infiltrere sig ind i en gruppe cykelister, med håb om egen tilfredsstillelse.

Det er dog ikke hans første mission og måske ikke hans sidste, men for ham er vigtigheden i dem altafgørende for hans udvikling og fremtid.

Indholdsfortegnelse
Indledning
Fortolking tema og budskab

Uddrag
Novellens konflikt indtræder her, hvilket kan betragtes som en drejning eller et vendepunkt i handlingen.

Spion-jeg’et erkender sig selv for gruppen at værende en spion, således udebliver de bagbundne tanker/drømme om en forløsning og situationen resterer som et antiklimaks.

I slutningen af novellen kommer Spion-jeg’et tilbage til forfaldet med refleksionskramper. Det samme udgangspunkt som Spion-jeg’et stod ved i indledningen, hvor han betragter andre udefra.

Hovedpersonen i novellen er en ung mand på 23 år og som gentagne gange karakteriserer sig selv som at være en spion.

Man møder ikke hans fysiske tilstand som hvordan han se ud. Dog er han novellens førstepersonsfortæller og dermed får et stærkt indblik i hans tanker og følelser.

”En flok forsøger altid at skræmme aspiranter bort, husker jeg. Således på skoler, kollegier, frimurerloger og soldaterafdelinger” (Afsnit 7).

Spion-jeg’et har tidligere haft svært ved at passe ind og måske ikke altid følt sig velkommen med det samme hos en ny gruppe.

På samme måde hører man heller ikke om fortællerens familie eller venner på noget tidspunkt. Man får ikke mange oplysninger af, at fortælleren skulle have et liv med meget indhold.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu