Dansk litteraturhistorie | Analyse | Dansk og Historie

Indholdsfortegnelse
Indledning
- Metode-overvejelse
- Redegørelse
Analyse og fortolkning af Henrik Pontoppidans ”Naadsensbrød”
Diskussion
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag
Tilbage i slutningen af 1800-tallet, også bedre kendt som ”Det moderne gennembrud” indenfor den danske litteraturhistorie, var der en social ulighed i det danske samfund.

Da industrialiseringen kom til landet, og gårdejerne begyndte at erhverve flere maskiner, så var der mindre brug for arbejdere ude på landet da de kunne erstattes af maskiner.

Generelt set kunne det sociale hierarki deles op i to store grupper. Der var de rige og de fattige. De rige kunne gøre som det passede dem, hvor de fattige havde en lidt anden historie.

De fattige fik ikke de store muligheder for at overleve, da de oftest måtte søge fattighjælp. I 1803 pga. den sociale reform som blev gennemført, blev det de enkelte landdistrikters ansvar at sørge for, at hjælpe de fattige med at overleve.

For at hjælpe de fattige pga. grundloven, som beskrev at fattighjælp var en sikret rettighed , valgte de forskellige landdistrikter i midten af 1800-tallet at opsætte de såkaldte fattiggårde.

Det betød at de fattige nu kunne få et tag over hovedet, de kunne få måltider hver dag og det eneste de skulle gøre var, at arbejde hver dag for det. Eller det skulle så vise sig, at det ikke var alt de skulle gøre.

Ved at de fattige takkede ja til hjælpen, så ville de også miste deres rettigheder som en almen borger i samfundet. I sidste ende kan man sige, at de opgav det der gør dem menneskelige.

De rettigheder man mistede, var stemmeretten som en af dem, fattigvæsenet ville gøre krav på boet som modtageren boede i, og skulle det ske at personen døde så ville fattigvæsenet kunne sælge boet og beholde penge.

En mand skulle også have tilladelse af fattigvæsenet, hvis han indenfor de første 5 år efter at have modtaget fattighjælp ville indgå ægteskab.

---

Henrik Pontoppidan, som var en af de vigtigere danske forfattere under perioden ”Det moderne gennembrud”. Han var kendt for at sætte dagligdagens problemer under debat

hvor han ville være samfundskritisk og fortælle hvordan det virkelig stod til, men han gjorde det med ironi. Pontoppidan skrev både romaner og noveller.

Hans novelle ”Naadsensbrød” er skrevet i 1887, og den er fra novellesamlingen ”Fra hytterne”. Denne novelle er skrevet som den typiske novelle, den foregår over kort tid og så har den kun et handlingsforløb.

Novellen vægter meget på den lave klasse af samfundet, hvor der specielt er fokus på de fattige. Personen som novellen har fokus på

er Stine Bødkers, som er en fattig ældre kvinde der skal anbringes på ”Kassen”. Hun har drukket sine penge væk, og derfor bliver hun tvunget ud at sit eget hus og ind på fattiggården.

Titlen ”Naadsensbrød” som på nutidens dansk er nådsensbrød, betyder at få hjælp fra andre og leve af andres medlidenhed.

Novellen bliver fortalt af en alvidende tredjepersonsfortæller og så starter novellen i in medias res. Ved at novellen starter in medias res

så bliver læseren kastet direkte ud i handlingen om hovedpersonen Stine Bødkers, som skal sendes på Kassen, og så er det med til at fange læserens opmærksomhed.

Pontoppidan er hurtig til at nævne ”Kassen”, og beskrive det som et godt sted at være, da det skulle være hele egnens stolthed og pryd ”Dette er den folkelige Betegnelse for Herredets store

nyopførte Fattig- eller Arbejdshus, der er hele Egnens Stolthed og Pryd” (s.1, ll.4-5). Dette er beskrevet selvom man vidste, at det kun var de laveste i samfundet, de fattige

der kom ind og boede og arbejdede på disse fattiggårde. Kassen bliver altså beskrevet som et godt sted at være, og hvor fint stedet er.

Kassen bliver beskrevet som en ”mønsteranstalt” af fortælleren der berømmes af alle udefra. Miljøet for fattiggårde bliver derfor set som værende godt udefra, fordi folk bliver bildt ind at det ikke er slemt.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu