Indledning
Viden om begivenheder, kulturens og litteraturens historie sætter sig præg. Som borger i det danske samfund, kan litteraturhistorien bidrage til udviklingen af det enkelte individs identitet, og påvirke et individ midt i en dannelsesproces.

Det er derfor vigtigt for os mennesker at have kendskab til ældre litterære værker, blot for at vi i fremtiden selv kan skabe nye. Endvidere er litteraturlæsning er ikke blot for at være vidende om fortidens værker, men det er også vigtigt at have forståelse for datidens forfatteres synspunkter, holdninger og tanker gennem deres værker, for derigennem at kunne få et indblik i hvordan den verden de levede i for flere århundreder tilbage synes at være.

Uddrag
Middelalderen strakte sig over den historiske periode fra år 1000 til år 1539, som var året hvor reformationen fandt sted. Denne ændring skete, da skandinaverne overtog kristendommen, og Middelalderen afløste vikingetiden, hvor kristendommens indtog udgjorde et af de absolut vigtigste kendetegn ved Middelalderen, og dens påvirkning af samfund, hverdagsliv og kultur.

Samfundet i Middelalderen var præget af den feudale struktur, hvor samfundet i slutningen af 900-tallet, samledes under én konge, Harald Blåtand, som Danmarks første konge.

Harald Blåtand beslutter at modstride den katolske kirke, og dette er starten på den nordiske mytologis erstatning med den kristne tro. Kongen i det middelalderlige samfund, får sin kongelige magt styrket ved at støtte sig til kirken, idet at den er stærkt centralt styret, og bringer både boglig lærdom og kristendom til landet. Ligeledes nyder kirken dens beskyttelse fra kongen.

Den middelalderlige litteratur kan på sin vis opdeles i tre kategorier, hvor den første kategori er den vi kalder for den norrøne digtning.

Disse digte og fortællinger, er skrevet på norrønt, som er en betegnelse for det nordiske sprog, som blev talt i vikingetiden. Den norrøne digtning omhandler det gamle hedenske samfund, og består tildeles af digte samt fortællinger, også kaldet sagaer.

En af de ældste digtsamlinger med oprindelse fra Middelalderen, kaldes ”Den ældre Edda” og er en samling af mundtligt overleverede digte, som siges at have oprindelse fra 1200-tallet. Anden kategori indenfor Middelalderens litteratur er skrevet efter kristen tradition, og har tæt forbindelse med kirken, derfor gælder især kristne digte og fortællinger på latin, fordi kirkens sprog er latin.