Litteraturhistorie | Dansk Opgave

Indledning
Middelalderen:
Middelalder strakte sig over en periode fra år 1000 til år 1536, hvor reformationen fandt sted.

Da der skete en ændring, da Skandinavien tog kristendommen til sig, og Middelalderen erstattede vikingetiden, hvor kristendommens indtog og udgjorde et af de absolut største og vigtigste kendetegn ved Middelalderen, og dens påvirkning af samfund, kultur og hverdagsliv.

I slutningen af 1900-tallet blev Danmark samlet af en konge, Harald Blåtand. Tidligere var Danmark styret af høvdinge i større og mindre områder af Danmark.

Harald Blåtand indgik en i alliance med den katolske kirke, der langsomt vandt og erstattede den nordiske mytologi med kristendommen. Samfundet var bygget op omkring hierarki, kongen på toppen med accept fra kirken, herremænd og fæstebønder i under kogen og kirken i den række følge.

Samfundet er feudalt, det vil sige jorden er bygget på udlån af jord. Fæstebønderne betaler afgifter til herremændene for at dyrke et område jord.

Herremændene er fritaget for skat, mod at de stillede riddere til rådighed for kongens krigshær. Kirken ejede selv en del jord og har sit eget interne hierarki med munke, præster og biskopper. Da kirken spillede en stor rolle i middelalderens samfund, er kongen afhængig af kirkens accept.

Uddrag
Jeg vil kort fortælle om de forskellige.

Ridderviser, i riddervæsner optræder der ikke overnaturlige væsner, de foregår i finere miljøer, og personerne er ofte en rig ridder og hans udkårne.

Skæmteviser, den kategori af viser betyder at lave sjov, som er en modsætning end nogle af de andre viser. De forgår oftere i mindre fine miljøer og sproget er mindre fint. De kan ofte være provokerende, og have erotiske undertoner og gøre op med samfundets normer og værdier.

Historiske viser, de handler om historie og historiske personer. Dog er de historiske viser ikke troværdige kilder. De fremviser også de sociale normer.

Trylleviser, handler om overnaturlige hændelser, ofte farlige overnaturlige væsner f.eks. trolde eller en elver m.m. overnaturlige figurer fra folketroen.

Folkeeventyr, i middelalderen er mundligt overleverede eventyr, der findes to kategorier, trylleeventyr og skræmteeventyr. Folkeeventyr er ofte bundet til en bestemt egn og indeholder ofte dialekter.

Folkeeventyrenes typiske træk, Eventyrgenren er let genkendeligt, og sker ofte et ubestemt tid- og sted. Der er et begrænset antal personer og beskrives ofte med enkelte tillægsord.

Folkeeventyrende er ofte opbygget efter kombinationen ”Hjemme- ude- hjemme”, hvor personerne ofte har været på en dannelsesrejse. Folkeeventyrenes brug af sprog er beregnet til at gengive handlingen videre, så der er ikke mange detaljerede beskrivelser, men i stedet flere replikker.

Sproget i er præget af teksterne er mundtlige og derfor fyldt med små ord, som, ”jo”, ”vel”, ”da” og ”så”. Som hænger sammen med det er en mundlig genre.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu