Indholdsfortegnelse
1. Beskrive hvilke modeller (inklusive Porters Five Forces) der er relevante til afdækningen af konkurrencesituationen i en branche. (ca. 10 minutter)
- Konkurrencetragt:
- konkurrence-analyse:
- Markedsandel:
- Posisioneringskort:
- porters five forces:

2. Argumenter for at SAS bør lave en analyse af konkurrencesituationen i rejsebranchen lige nu. (ca. 5 minutter)

3. Læs artiklen igennem og marker steder, hvor der direkte eller indirekte henvises til nogle af de elementer som indgår i en analyse af konkurrencesituationen. (ca. 20 minutter)

4. Lav en analyse af konkurrencesituationen i rejsebranchen set fra SAS´s synsvinkel ved at bruge Porters Five Forces. Brug informationerne fra artiklen og suppler evt. med yderligere information, som du selv finder. (ca. 30 minutter)
- Konkurrence - mellem virksomheder i branchen:
- Trusler -fra nye indtrængere:
- Trusler - fra substituerende produkter:
- Forhandlings-styrke -fra kunderne
- Forhandlings- styrke - fra leverandørerne:

5. Vurder, ud fra analysen i spørgsmål 4, styrken af konkurrencen i branchen og hvilken faktor SAS skal følge særligt op på. (ca. 10 minutter)

Uddrag
Konkurrencetragt: Når man skal udarbejde en konkurrentanalyse, er det en forudsætning, at man kender konkurrenterne.

Konkurrencetragtmodellen er en model, der bruges til at identificere de produkter, som virksomhedens produkt er i konkurrence med. Modellen er udelukkende til identifikation af konkurrencesituationen.

konkurrence-analyse: En konkurrentanalyse er en proces, hvor du kigger på hvad dine konkurrenter gør, hvor og hvordan, og tager det til evaluering.

Man kigger på ting som deres produkter, hvordan de tilgår markedet, deres kunder, deres styrker og svagheder og hvordan disse måske kan blive en trussel

Markedsandel: Markedsandelen beregnes ved at tage virksomhedens salg over perioden og dividere det med det samlede antal salg i branchen i samme periode.

Denne måling bruges til at give en generel idé om størrelsen af en virksomhed i forhold til markedet og konkurrenterne.

Posisioneringskort: Positioneringskortet er en "fætter" til modellen med markedspositioner.

Den kan - ligesom markedspositioner - bruges til at se nærmere på de snævre konkurrenter, som vi har udvalgt i konkurrence-tragt-modellen.

porters five forces: Antallet og størrelsen af udbyderne i en branche er er afgørende for, hvor hård konkurrencen i branchen er.