Sandsynlighed Noter | Matematik

Uddrag
Binomialfordelingen

Forudsætninger:
-Man har to udfald: A og Ā
-Hændelsen A har samme sandsynlighed hver gang: P
P=P(A) og P(Ā)=1-P
-Eksperimentet gentages n gange og er uafhængige
-X er antal gange A indtræffer

Så kaldes sandsynlighedsfordelingen for x for en binomialfordeling med antalsparameter n og sandsynlighed P

VI skriver X er B(n,p)

---
Konfidensintervaller for en middelværdi

Hvis X1 X2 X3 …… Xn er en stikprøve på en normalfordelt stokastisk variabel med middelværdi middelværdi μ og spredning σ, så er et (1-α)%-konfidensinterval for μ bestemt ved μ = 又 士 Z(1-α/2) *σ/√n
又=gennemsnit)
Hvor + angiver den øvre konfidensgrænse (ØKG)
og - angiver den nedre konfidensgrænse (NKG)

Leddet: Z(1-α/2) kaldes fejlledet (B)

Længden af konfidensintervallet: L=2B

Hvis konfidensintervallet skal være:
90% bruges Z0,95 = 1,6449
95% bruges Z0,975 = 1,9599
99% bruges Z0,995 = 2,5758
Altså sikkerhedsniveauet, med hvor stor sandsynlighed man vil have at intervallet (ØKG og NKG) ligger inden for.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu