Samfundudvikling I 1970 I Danmark

Opgavebeskrivelse
Der ønskes en redegørelse for samfundsudviklingen i Danmark i 1970’erne med fokus på oliekrisen i 1973.

Lav en komparativ analyse og fortolkning af Benny Andersen og Povl Dissings “Olie-blues” (1981) og Kim Larsens “Det er en kold tid” (1976) med fokus på komposition, stilistik og te- matisering af oliekrisen og dens konsekvenser.

Indledning
Starten af 1970’erne var præget af høj økonomisk vækst. Danskerne levede det luksuriøse liv, grundet etableringen af velfærdsstaten. I løbet af 1970’erne var Danmark sat for en økonomisk, politisk og kulturel udvikling.

De danske vælgere var util- fredse med regeringen, og formåede at skabe et kæmpe vælgerskred.

De unge var samtidig utilfredse med den ideelle forestilling af unge, og gjorde derfor oprør mod normerne og vær- dierne. Den muntre tid blev hurtigt afbrudt i 1973, da den første oliekrise ramte Danmark.

Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse 2

Indledning 3

Metodeafsnit 3

Redegørelse 4
- Samfundsudviklingen i starten af 1970’erne 4
- Oliekrisen i 1973 4
- Samfundsudviklingen som følge af oliekrisen 4

Analyse af “Statsminister Poul Hartlings (V) nytårstale 1. januar” 6
- Kildekritisk analyse af nytårstalen 6

Analyse af “Sådan så gaderne ud på den første bilfrie søndag i Danmark” 7
- Kildekritisk analyse af arkiv-videoen 7

Komparativ analyse af ”Olie Blues” og ”En kold tid” 8
- Præsentation af ”Olie Blues” og ”En kold tid” 8
- Komposition 8
- Stilistik 9
- Tematisering 9

Vurdering 10
- Vurdering af de kildernes måde at skildre oliekrisen i 1973. 10

Konklusion 10

Litteraturliste 11
- Bøger 11
- Hjemmesider 11
- I-bøger 11

Bilag 11
- Bilag 1: Tabel 11.1. Ledige i procent af samtlige arbejdsløshedsforsikrede 11
- Bilag 2: “Statsminister Poul Hartlings (V) nytårstale 1. januar 1974 12
- Bilag 3: Arkiv-video “Sådan så gaderne ud på den første bilfrie søndag i Danmark” 15
- Bilag 4: ”Olie Blues” af Benny Andersen og Povl Dissing 15
- Bilag 5: ”En kold tid” af Kim Larsen 17

Uddrag
Kilden “Statsminister Poul Hartlings (V) nytårstale 1. januar 1974” 12, er en nytårs- tale skrevet af daværende statsminister Poul Hartling, som holder talen 1. januar 1974 på Ma- rienborg.

Nytårstalen er en politisk lejlighedstale, da den afholdes ved en mærkedag for at røre modtageren, den belyser en begivenhed og lader den være det bærende element og sidst men ikke mindst opremser den politiske tiltag og mål.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu