Kvindekamp i 1970’erne | DHO | NOter

Indledning
Kvindekampen i 70’erne spillede en stor rolle for, hvor kvinder er i samfundet i dag. Kvindebevægelsen omhandlede, at kvinder skulle blive mere bevidste om deres tilstedeværelse og deres potentiale i samfundet.

Kvinderne skulle blive uafhængige af mænd og være mere selvstændig, og fokusere mere på dem selv og deres behov fremfor mænds.

Denne opgave vil starte med at tage udgangspunkt i en redegørelse for kvindernes kamp for ligestilling og frigørelse i forbindelse med ungdomsoprøret og kvindekampen i 70’erne.

Derefter en historiefaglig kildeanalyse af Suzanne Gieses tekst “Derfor Kvindekamp” og så en argumentatorisk og retorisk analyse af uddraget fra Suzanne Brøggers “Fri os fra kærligheden” med fokus på opgøret med traditionelle normer og værdier.

Begge kilder bliver dernæst brugt i en diskussion om hvilke samfundsstrukturer, der ifølge Giese og Brøgger i kvindekampen i 70’erne, var væsentligt at få ændret.

Diskussionen vil også dække forskellen på de to analyser af kvindernes frigørelse, samt tre andre kilder der omhandler kussomaten og tegneserien “Fru Jensen”.

Til sidst vil der blive vurderet om kampen for ligestilling er opnået og hvordan det står til i dag. Som afslutningen, vil der skrives en konklusion på baggrund af opgaven, som vil besvare problemstillingen og temaet “Kvinders Kamp for ligestilling i 70’erne”.

Indholdsfortegnelse
1. INDLEDNING 3
2. REDEGØRELSE 3
- 2.1 1960’ERNE OG 1970’ERNE 3
- 2.2 KVINDEBEVÆGELSEN 4
- 2.3 KVINDER I LITTERATUREN 5

3. ANALYSE 5
- 3.1 DERFOR KVINDEKAMP 5
- 3.2 FRI OS FRA KÆRLIGHEDEN 8

4. DISKUSSION 10
5. VURDERING 11
6. KONKLUSION 12
7. LITTERATURLISTE: 13

Uddrag
Den historiske kilde vi arbejder med, er et uddrag af Suzanne Gieses debatbog “Derfor Kvindekamp” fra 1973.

Kilden er relevant for vores problemstilling, på grund af den giver os et overordnet indblik af, hvordan samfundsstrukturen var i hjemmet med familierne, ligestilling på arbejds- markedet og kvindernes undertrykkelse i samfundet tilbage under kvindebevægelsen i 1960-70’erne.

Gennem perioden var litteraturen også præget af kvinder og feminisme, så derfor har kilden “Derfor kvindekamp” stor relevans for at få et indblik i kvinder i litteraturen og deres perspektiv.

Afsenderen er Suzanne Giese (1946-2012) , der var en forfatter, som havde en markant skikkelse i Rødstrømpebevægelsen og repræsenterede derfor ikke kun sig selv, men også hele kvindebevægelsen i hendes bog “Derfor Kvindekamp”.

“Kvindens sociale situation er helt speciel for kvinder.” (L.3). Hun udtalte sig aldrig som “jeg”, da hun ikke kun skrev på vegne af sig selv, men derimod for alle kvinderne påvirket af samfundets undertrykkelse.

Kilden er en førstehåndskilde, da Giese selv var en ung kvinde under perioden, og har stået side om side med kvindebevægelsen og har været vidne til dens opblomstring op igennem årene.

Gieses målgruppe var de unge kvinder, som enten var i gang med en ungdomsuddannelse eller var på universitetet, fordi at mange af de kvinder som var medvirkende til at støtte kvindebevægelsen, var universitetsstuderende.

“Selv kvinder, som ingen direkte forbindelse har med kvindebevægelsen, påvirkes af den landsomfattende diskussion af kvinders undertrykkelse.” (L. 32-33).

Så det Gieses mål var, at hun ville have, at flere kvinder var bevidste om det problem, som de stod overfor i samfundet, fordi selvom man nødvendigvis ikke var en del af Rødstrømperne, så vil man jo stadig blive udsat for undertrykkelse.

I kilden skrev Giese om vejen til ligestilling mellem mænd og kvinder, og hvordan samfundsstrukturen skal ændre sig, hvis målet skal opnås.

Hun beskrev situationen som “(...) helt specielt for kvinder. Mænd forstår og kender den ikke ” (L. 3), altså noget som mænd ikke ville kunne forstå, da de aldrig har været ude for de krav, som forventes af kvinder.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu